Téma - Vzkriesenie Krista

Kde je teraz Kristus?

Podľa vzoru väčšiny tradičných katechizmov každú otázku a odpoveď sprevádza biblický verš. Ku každej otázke a odpovedi je priložený komentár jedného...