Nezaradené

1. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad–radom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti, vznešený Teofil, aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvätili.

Lukáš 1: 1 – 4

Otvárame si knihu, v ktorej je zapísaný Ježišov príbeh. On je hlavnou
postavou tejto knihy. Ale kto je jej autor? Je ním Lukáš, spolupracovník apoštola Pavla, povolaním lekár (Kol 4:14; 2Tim 4:11; Flm 1:24). Lekár tela píše o Lekárovi duší, ktorý neprišiel pre zdravých, ale pre chorých (Lk 5:31-32).

Ale dôležitejšie ako Lukášovo povolanie je jeho pôvod. Ten nie je židovský, ale pohanský. Lukáš je totiž Grék. A kto je adresát knihy? Teofil, ktorý má tiež pohanský pôvod. Lebo aj Teofil je Grék. Čiže pohan píše pohanovi. Alebo keby sme miesto biblickej terminológie použili dnešnú, outsider píše outsiderovi. Čo robí jedného i druhého outsiderom? Je to práve ich pohanský pôvod.

Lukáš je zároveň jediný novozmluvný autor, ktorý nemá židovský pôvod. Ako je možné, že v takom výlučne židovskom kolektíve autorov sa našlo miesto aj pre Lukášov spis? Len tak, že Ježiš, o ktorom Lukáš píše, prišiel aj – ba práve – pre outsiderov vtedajšej spoločnosti, pre ženy, deti, colníkov, prostitútky, rasových miešancov a ďalších. Preto Lukáš vo svojom spise zdôrazňuje, že evanjelium, čiže radostná správa, je aj pre nich. Pre tých, ktorí boli pôvodne vylúčení, neprijímaní, odmietaní. Ktorí stáli na okraji spoločnosti. Je pre všetkých, teda aj pre nás.

Čo viedlo Lukáša k napísaniu tejto knihy? Pastoračný záujem o jeho priateľa Teofila: … aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvätili. Aby jeho priateľ získal istotu v otázkach kresťanského učenia. Že je to učenie založené na udalostiach, ktoré mali svojich očitých svedkov. A ktoré si Lukáš aj sám dôkladne overil. Vďaka tomu Teofil a my spolu s ním môžeme našu vieru oprieť o spoľahlivosť Lukášovej správy o Ježišovi. To, že nie je založená na vymyslených, ale na skutočných udalostiach. A že všetko, čo sa z nej dozvieme o Ježišovi, je pravda. Mnohé veci v živote s istotou vedieť nemusíme. Ale potrebujeme mať istotu v tom, čo sa týka nielen našej časnosti, ale aj večnosti. A aj vďaka Lukášovmu spisu ju môžeme mať. Ako dobre, že ho napísal!

Pane, ďakujeme, že nemusíme žiť v neistote o pravdivosti evanjelia.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal