Nezaradené

1. november

Keď bratia odišli pásť otcove ovce k Síchemu, Izrael povedal Jozefovi: Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On odpovedal: Tu som. Izrael mu povedal: Choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku a dones mi správu. Poslal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Síchemu. Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: Čo hľadáš? Odpovedal: Hľadám svojich bratov; povedz mi, kde pasú. Muž mu povedal: Odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli: Poďme do Dótana.  Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dótane. Len čo ho v diaľke zazreli a skôr než sa k nim priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú.

Genezis 37:12 – 18

Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. Keď chce človek spáchať niečo zlé, potrebuje k tomu príležitosť. Aj Jozefovi bratia čakajú na svoju príležitosť. Tú im najprv ponúkne otec Jákob, keď pošle Jozefa za bratmi. Ale vari otec nevie o tom, čo sa deje v jeho rodine? Vari netuší, ako jeho synovia nenávidia Jozefa? Prečo vlastne posiela Jozefa za bratmi? Aby mu doniesol o nich správu. Ale čo nevidí, že práve pre tie správy ho nenávidia? Navyše ho pošle v pestrofarebnom plášti, ktorý bol symbolom Jákobovej rozdelenej lásky (v.23). Veľmi nemúdre! Každý otec, ktorý pozná svojich synov, by sa zachoval inak. Naozaj? Nie je to práve tak, že ako rodičia a najmä otcovia sme najnaivnejší vtedy, keď ide o naše vlastné deti? Jákob je zaslepený starý muž, ktorý už nevie triezvo posúdiť veci. Nevie predvídať. Ako otec len prilieva olej na oheň nenávisti svojich synov.

Ale nielen otec, aj Jozef ponúkne svojim bratom príležitosť, na ktorú čakajú. Čím? Paradoxne svojou dôslednou poslušnosťou. Vie Jozef o nenávisti svojich bratov? Určite. Napriek tomu poslúchne otca a ide za bratmi, ktorí ho nenávidia. Cestou sa mu naskytne ideálna príležitosť vyhnúť sa svojim bratom, nesplniť svoju úlohu. Lebo príde do Síchema a bratov niet. Medzitým odišli na iné miesto. Môže sa s čistým svedomím vrátiť domov a povedať otcovi, že ich nenašiel. Ale to Jozef neurobí. On hľadá svojich bratov, až kým ich nenájde. Prečo? Jozefa totiž charakterizuje úplná spoľahlivosť a vernosť vo všetkých úlohách, ktoré mu boli v živote zverené. Ale kde to Jozef dotiahne s takými vlastnosťami? Najprv skoro príde o život, neskôr o slobodu. Ale my ešte nie sme na konci. A keď tam budeme, zistíme, že byť verným, poctivým a spoľahlivým sa opláca. Možno nie z ľudského, krátkodobého hľadiska, ale určite z Božieho, dlhodobého hľadiska.

Pane, pomôž nám byť vernými a spoľahlivými v plnení si aj dnešných úloh!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal