Nezaradené

14. apríl

Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť?

Ján 5:1-6

Ježiša opäť vidíme v Jeruzaleme. Nachádza sa na mieste zvané Betesda. Nebol to natoľko rybník, ako to uvádza náš preklad. Boli to skôr kúpele s bazénom, ako to ukázali archeologické vykopávky. Množstvo chorých na tomto mieste pritom vysvetľuje vtedy rozšírená povera o anjelovi, ktorý z času na čas zostúpil do bazéna a rozvíril vodu. Kto do nej vstúpil ako prvý, vyzdravel. Bolo to miesto, kde sa súťažilo o to, kto bude prvý. Pritom konkurencia bola veľká.

Tento muž, ktorý je chorý už tridsaťosem rokov, je bez šance na výhru. Celé tie roky väčšinou len bezmocne preleží. Nekonečne dlhé sú dni chorého. A čo potom ešte toľké roky! Práve takého človeka Ježiš vyhľadá, práve tohto muža si vyberie. Prečo práve jeho, nevieme. V tom množstve chorých bolo veľa možností na výber. Pritom on na Ježiša ani nezavolá, ani Ho o nič neprosí. Iniciatíva vychádza úplne z Ježišovej strany. Tak to Ježiš robí dodnes. Ide za tými, ktorí si to nijako nezaslúžia, ani to nečakajú, ani Ho o to neprosia. On sa pri nich zastaví z vlastnej iniciatívy, ktorá je iniciatívou milosti a lásky.

Dnes chorý ide k lekárovi. Tu Lekár Ježiš ide k chorému. K zdravým Ježiš nechodí. Tí lekára nepotrebujú. Tento muž je však na tom veľmi zle. A Ježiš to dobre vie. Veď čítame, že Ježiš ho videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý. Ježiša priťahuje jeho bieda, i naša bieda, ktorá vyvolá Ježišov súcit.

Ale nielen súcit. To by bolo málo. Ježiš príde za mužom s úžasnou ponukou: Chceš vyzdravieť? Takto sa pýta Ten, ktorý môže uzdraviť, môže pomôcť, môže zachrániť. Ktorý do všetkej našej biedy a bezmocnosti prichádza so svojou mocou. On môže postaviť na nohy i tých, ktorí už nevedia, čo je to chodiť.

Pane, ďakujeme, že i za nami prichádzaš s ponukou pomoci, záchrany.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal