Nezaradené

10. december

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi… tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu.

Matúš 25:1, 10

Božie kráľovstvo je tu pripodobnené k svadbe. S motívom svadby či svadobnej hostiny sa v evanjeliách stretávame aj v inom Ježišovom podobenstve. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu (Mt 22:2-3). Od Ježišovho prvého príchodu znie toto pozvanie na svadbu. Už znie vyše dvetisíc rokov. Znie vo zvesti evanjelia, ktorú cirkev šíri po celom svete. Toto pozvanie na svadbu patrí všetkým. Žiaľ, nie všetci ho prijmú. Pripravia sa tak o večnú spásu. Kto však pozvanie prijme, stáva sa nevestou nebeského Ženícha.

Kristus, Ženích našej duše, si svojou láskou získal našu lásku. Tým, že šiel za nás na kríž. Stal sa obetným Baránkom, aby sňal našu vinu a nás očistil svojou vlastnou krvou. My sme sa stali jeho nevestou, keď sme v pokání prišli pod jeho kríž a vierou prijali jeho zástupnú obeť za nás. Pod krížom sa tak odohrali „zásnuby“, keď sa Boží Baránok stal Ženíchom našej duše. Keď sa zasnúbil s nami na večnosť a zaviazal sa voči nám svojou večnou láskou. A my sme s dôverou vložili svoju slabú ruku do jeho mocnej dlane.

Odvtedy začali prípravy na veľký deň svadby, ktorý sa nezadržateľne blíži. Sám Ženích si pripravuje svoju nevestu – cirkev, premieňa ju, očisťuje a posväcuje, aby sa jedného dňa mohla postaviť po jeho boku ako dokonale čistá, krásna, zbavená každej porušenosti a nedokonalosti. V deň svadby sa zavŕši to, čo kedysi začalo pod krížom. Ten, ktorý si nás zasnúbil večnou láskou, nás vovedie do svadobnej siene ako svoju nevestu. Svadbou sa spečatí príbeh lásky ženícha s jeho nevestou.

Radostnejšiu udalosť ako svadbu si ani nevieme predstaviť. Preto očakávať Ježišov druhý príchod je to isté ako tešiť sa na svadbu, na svoju svadbu. Veď ten, ktorý prichádza, nie je nikto iný ako náš Ženích. Hoci tu na zemi kráčame v ústrety smrti, v skutočnosti kráčame v ústrety Ženíchovi, ktorý nás čaká za bránou smrti, aby nás voviedol do svadobnej siene a usadil za svadobný stôl.

Pane, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí sa tešia na svadbu!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal