Nezaradené

10. júl

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lukáš 11: 4

Pokušenie nie je hriech, ale môže k nemu viesť. Preto pre veriaceho predstavuje veľkú hrozbu. To je dôvod, prečo potrebujeme ochranu pred pokušením a  pomoc v ňom, o ktorú prosíme v tejto modlitbe. Pokušenie je totiž zákerné a rafinované, lebo „funguje“ na princípe rybárskej udice. Na háčik sa dá návnada. Háčik však nevidieť a v tom je práve ten háčik. Vidieť len návnadu. Tá vyvolá túžbu, žiadosť. Návnada je vždy lákavá. Pokušenie je vždy príťažlivé, lebo niečo človeku sľubuje. Ale keď prehltneme návnadu, už je zle. Čo začalo pokušením, skončilo hriechom.

Práve preto, aby sa tak nestalo, prosíme: A neuveď nás do pokušenia. Chráň nás, aby sme neupadli do pokušenia, v ktorom neobstojíme. V ktorom zhrešíme. Veď takým pokušeniam sme neustále vystavení.

Luther rozlišoval medzi pokušeniami pravej a ľavej ruky. Pokušenia prichádzajú zľava, keď človek upadne do choroby alebo do chudoby. Keď upadne do problémov v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Dopadá na neho jeden úder za druhým a prichádzajú pokušenia v podobe pochybností o Bohu. Prečo to Boh dopustil? Ako je to s jeho láskou, dobrotou? Má význam ešte veriť?

A prichádzajú aj pokušenia sprava, keď človek žne jeden úspech za druhým. Na čo siahne rukou, obráti sa na zlato. Je zdravý, úspešný, bohatý. A vtedy príde pokušenie pýchy, sebauspokojenia, ziskuchtivosti, nezávislosti od Boha.

Takáto je teda naša situácia. Sme ohrození zvnútra vlastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami. Sme ohrození zvonku okolitým svetom, jeho zvodmi a falošnými hodnotami. A sme ohrození zdola neviditeľným a nesmierne prefíkaným pokušiteľom. Preto Ježiš vkladá do našich úst túto prosbu. Tá ukazuje na vážnosť zápasu, v ktorom stojíme, na slabosť, ktorá nám je všetkým vlastná, ale i na zdroj pomoci, s ktorým môžeme počítať.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme podceňovali príťažlivú moc pokušenia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal