Nezaradené

11. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k Pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou.

 Lukáš 10: 38 – 40

Keď Ježiš vyslal svojich učeníkov na ich prvú misijnú cestu, povedal im: Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia (Lk 10:8). Teraz je to Ježiš, ktorý vojde do domu. A je to Marta, ktorá Ho do domu prijme. Aký je to dom? Je to dom otvorených dverí, otvorený pre Ježiša a jeho učeníkov. Za otvoreným domom pre Ježiša však môžeme vidieť otvorené srdce pre Neho.

Ježiš bol stále obklopený ľuďmi, ktorí k Nemu prichádzali so svojimi potrebami. Ktorí od Neho niečo chceli. Ale už bolo málo tých, ku ktorým mohol Ježiš ísť so svojimi potrebami. S potrebou nocľahu, pokrmu, oddychu. Ktorí nechceli niečo od Neho, ale ktorí chceli niečo urobiť pre Neho. A práve taký je Martin dom. Tým, že ho otvorí pre Ježiša, otvorí ho pre Božie kráľovstvo, pre potreby Božieho diela. Toto je jediná domácnosť, o ktorej čítame, že ju Ježiš miloval (Jn 11:5).

Marta prijme Ježiša pod svoju strechu, aby Ho mohla pohostiť. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Keď Ježiš vstúpi dnu, už či do domu alebo do života, človek nemôže zostať nečinný. Podobne ako Marta chce Ježišovi slúžiť. Ale Ježiš neprichádza ako unavený človek, ktorý si najskôr sám musí oddýchnuť, aby potom mohol niečo robiť. Kto najprv sám musí prijať našu službu, aby potom On mohol slúžiť nám.

Nie. Je to presne naopak. On v prvom rade prichádza ako ten, kto chce slúžiť nám. To veľmi dobre pochopí Martina sestra Mária: Tá si sadla k Pánovým nohám a počúvala jeho slová. Každá služba, i tá, ktorá je konaná s tými najlepšími úmyslami, stroskotá, pokiaľ jej nepredchádza pokorné počúvanie Ježiša, jeho slov pri jeho nohách.

Marta chce slúžiť Ježišovi, zatiaľ čo Mária si nechá slúžiť Ježišom. Marta sa pozerá na Ježiša ako na hosťa, ktorý je odkázaný na jej službu. Mária sa pozerá na Ježiša ako na hostiteľa, na ktorého službu je odkázaná. Len keď si najprv necháme poslúžiť Ježišom, budeme môcť slúžiť Jemu aj druhým. Najprv musíme sami prijať od Neho, aby sme potom mali čo dávať iným.

Pane, ukáž nám, ako veľmi potrebujeme tvoju službu v našom živote!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal