Nezaradené

23. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Lukáš 6: 32 – 35

Aj ľudia tohto sveta vedia milovať. Ich láska však funguje ako výmenný obchod: … milujú tých, ktorí ich milujú. Robia dobre tým, ktorí zas robia dobre im. To je prirodzená ľudská láska. Na nej však nie je nič mimoriadne. Nič, čo by si zaslúžilo vďaku alebo uznanie. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Žiadnu.

Ale Ježiš priniesol lásku, ktorá nie je založená na reciprocite, na vzájomnej obojstrannej náklonnosti, kedy ja milujem teba, lebo ty miluješ mňa. Je to  jednostranná láska, ktorá miluje nezávisle od druhej strany. Ktorá miluje tých, ktorí nemilujú ju: Ale milujte svojich nepriateľov! Od nepriateľa nemôžem čakať nič dobré. Ale dobre mu mám robiť ja: Robte im dobre! Požičiavajte a nič za to nečakajte! Láska, ktorá dáva a nič za to nečaká. Ktorá rozsieva bez toho, že by niečo zožala. Ktorá požičiava nenávratne, bezúročne. Ktorá dáva a rozdáva seba a svoje.

Takejto láske Ježiš sľubuje veľkú odmenu. Odmenu dostanú tí, ktorí odmenu nečakajú. Lebo svojou láskou demonštrujú svoje synovstvo: … a budete synmi Najvyššieho. Bude o nich platiť, že aký Otec, taký syn. Budú odrážať rodinnú podobu. Ich láska o nich prezradí, že patria do rodiny, ktorej Otec je dobrý aj k nevďačným a zlým. Veď čo má Boh za svoju dobrotu? Ľudskú nevďačnosť.

Človek ani netuší, za čo všetko vďačí Božej dobrote. Ale Boh sa vďačnosti od človeka nedočká. Hoci by si ju zaslúžil tak ako nikto iný. Napriek tomu sa nenechá ľudskou nevďačnosťou odradiť od činenia dobra. Od milovania nevďačných a zlých. A ak On nie, potom ani jeho deti. Lebo normou pre Božie deti je nebeský Otec, z ktorého lásky žijeme aj my sami.

Pane, nás nevďačnosť veľmi rýchlo odradí od lásky. Pomôž nám milovať a nič za to nečakať. Ani vďačnosť.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal