Nezaradené

13. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.

Lukáš 9: 23 – 26

Nestratí seba ten, kto stratí svoju dušu pre mňa. Práve naopak, zachráni seba. Paradox, pred ktorý nás Ježiš stavia. Ak človek do stredu svojho života postaví seba, skončí to tou najväčšou stratou, stratou vlastného života. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Lebo krúžiť okolo seba znamená krúžiť okolo priepasti, ktorá raz všetko pohltí. Aj samotného človeka. Ak do stredu svojho života človek postaví Ježiša, skončí to tou najväčšou výhrou, záchranou vlastného života. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Zomrieť sebe znamená nájsť život. Zdanlivá strata sa obráti na zisk.

Život nestojí za to, ak nemáme niečo, pre čo sa oplatí žiť. Ako však zistím, či mám niečo, pre čo sa oplatí žiť? Len tak, ak mám niečo, pre čo sa oplatí aj zomrieť, aj všetko stratiť. Zmysel života nájdeme len tak, keď nájdeme niečo veľké a vzácne, pre čo sa oplatí aj život obetovať. A Ježišov učeník je ten, ktorému Ježiš stojí za všetko. Nielen žiť pre Neho, ale aj zomrieť pre Neho. Vsadiť všetko na Ježiša, dokonca aj vlastný život, však znamená vsadiť na „výherné čísla“, teda vyhrať život. Vsadiť na tento svet znamená prehrať život: Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil?

Aký tragicky nevýhodný obchod robí človek tohto sveta! Za materiálny zisk platí vlastnou dušou! Za časný zisk platí večnou stratou! Kedy človek spozná, aký zlý „obchod“ urobil, keď nevsadil na Ježiša, ale na pozemský život a materiálny svet? Keď Ježiš príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. Lebo vtedy sa karta obráti: Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka. Kto sa dištancoval od Ježiša v časnosti, od toho sa Ježiš dištancuje vo večnosti. Ten bude vylúčený z Ježišovho kráľovstva slávy. Cena nasledovania je veľká. Ale ešte väčšia je cena nenasledovania. Cenu za nasledovanie človek platí v časnosti. Ale cenu za nenasledovanie zaplatí vo večnosti.

Pane, staň sa nám všetkým.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal