Nezaradené

14. jún

A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!

Ján 8:7-9

Chrámové nádvorie, na ktorom sa táto udalosť odohrala, bolo na začiatku plné ľudí. Na jej konci však na ňom zostanú len dvaja, Ježiš a žena. Vytratil sa nielen ľud, ktorý prišiel počúvať Ježiša, ale i ženini žalobcovia. Prečo však oni odídu a žena zostane? Rozdiel medzi žalobcami a obžalovanou nie je v otázke hriechu. Všetci ním boli rovnako pošpinení. Rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ čo farizeji a zákonníci bolesť z odhalenia nevydržali a odišli, žena ju vydržala a zostala. Keď ju na začiatku doviedli a postavili do prostriedku nádvoria, bolo to priam neznesiteľné. Všetci na ňu ukazovali ako na cudzoložnicu. Preto keď odišli ostatní, mohla odísť aj ona. Čím skôr sa dostať z tejto ponižujúcej situácie!

Mohla odísť, ale neodišla. A vďaka tomu tá, ktorá je hodná odsúdenia, počuje z Ježišových úst niečo také slávne a premáhajúce, že sa tomu až ťažko verí: Ani ja ťa neodsudzujem! Kto to hovorí? Ten jediný, kto má právo hodiť do nej kameň. Lebo On jediný spĺňa kvalifikáciu sudcu. On jediný je bez hriechu, a preto môže súdiť a odsúdiť. Keď napriek tomu povie: Ani ja ťa neodsudzujem, tak tu máme do činenia so zázrakom.

Keď v evanjeliách čítame príbehy o uzdravení chorých či nasýtení hladných, máme tam do činenia so zázrakmi Božej moci. Ale tu máme do činenia so zázrakom Božej milosti. Bez tohto zázraku by pre nás nebolo nádeje ani spásy. Nie odsúdenie, ale omilostenie, nie trest, ale odpustenie. To je to, čo Ježiš daruje žene.

Žena tak na svoje veľké prekvapenie zistí, že Božie svetlo nielen odhaľuje, ale i omilosťuje. Že zostať v Ježišovej blízkosti znamená prežiť nielen bolesť z odhalenia, ale i radosť z odpustenia. Lebo ten, kto zostane v Ježišovej blízkosti, spozná, že nezostal v blízkosti Sudcu, ale v blízkosti Spasiteľa.

Pane, ďakujeme, že pred Tebou môžeme stáť nielen odhalení, ale i omilostení!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal