Nezaradené

15. apríl

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný.

Ján 5:1-7

Ježiš sa zastaví pri mužovi, ktorý je už dlho chorý a položí mu zvláštnu otázku: Chceš vyzdravieť? Kto by nechcel!? Najmä po toľkých rokoch utrpenia!? Prečo teda táto otázka? Kam ňou Ježiš mieri? Uzdravenie mohlo pre žobráka znamenať stratu pomerne výnosného spôsobu živobytia. Ale o tomto mužovi nečítame, že bol žobrák. Aj keď nie je vylúčené, že bol odkázaný na žobranie. Dnes sa zase stretávame s bezdomovcami, ktorí odmietajú prijať pomoc. Vyhovuje im ich spôsob života. Radšej budú prespávať v podchodoch, ako v nejakom útulku.

Ježiš však svojou otázkou mieri inde. Chce, aby muž spoznal svoju úplnú bezmocnosť a beznádejnosť svojej situácie. A on ju aj spoznáva, keď odpovedá: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Pane, nemám človeka! Choroba je zlá, ale samota v chorobe je ešte horšia. Betesda v preklade znamená Dom milosrdenstva. Ale v Dome milosrdenstva nebolo milosrdenstva, ani pomoci.

Je to konkurenčné miesto, kde sa súťaží o to, kto bude prvý. Tento muž je bez šance na výhru. Za celé tie roky vždy vyjde zo súťaže ako porazený. Vždy ho niekto iný predbehne. Pri iných stáli priatelia, alebo sami vládali chodiť. On nemá ani jedno ani druhé. Ani druhí mu nepomôžu, ani vlastné nohy nevládzu. Úplná bezmocnosť, žiadna nádej. To je neraz i naša situácia. A Ježiš sa i nás pýta: Chceš vyzdravieť? Chceš odo mňa prijať moju pomoc? Moju záchranu? Nie každý chce prijať to, čo Ježiš ponúka. Preto je také dôležité, aby sme aj my spoznali svoju bezmocnosť a beznádejnosť svojej situácie.

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme vo svojej biede neodmietli tvoju pomoc!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal