Nezaradené

15. august

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ézav a povedal Jákobovi: Daj sa mi najesť z červeného, z tohto červeného jedla, lebo som unavený. Preto dostal meno Edóm. Jákob však povedal: Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo! Ézav na to odvetil: Aj tak čoskoro zomriem, načo mi je prvorodenstvo? Jákob mu povedal: Odprisahaj mi to ešte dnes! Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jákobovi. Jákob dal potom  Ézavovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ézav prvorodenstvom.

Genezis 25:29-34

O čo ide v otázke prvorodenstva? Nejde len o väčší podiel z otcovho majetku. Ide aj o to, kto bude dediť to, čo začalo Abrahámom a pokračovalo Izákom. Kto bude ďalším ohnivkom v Božej reťazi. Kto bude nositeľom Božích sľubov a pokračovateľom duchovnej tradície viery. Ide v ňom o Boha, o spásu, o vieru.

O čo však ide Ézavovi? O to, aby jeho telesná potreba bola čo najrýchlejšie naplnená: Nože mi daj zhltnúť z toho červeného, z toho červeného tu! Lebo som hladný (v. 30, Roh). Ani presne nevie, čo brat varí. Vidí len farbu a chce hltať a nahltať sa, aby čím skôr zasýtil hlad. Pritom zveličuje, keď hovorí: Aj tak čoskoro zomriem, načo mi je prvorodenstvo? V porovnaní s jedlom je pre neho všetko vedľajšie, nepodstatné. Veľmi povrchný, prízemný prístup k životu.

Ézav je telesný, živočíšny typ človeka. Jeho životom je voľné pole, lov, adrenalínové vzrušenie. Žije len pre prítomnosť. Jeho nezaujíma minulosť s jej príbehmi Abraháma a Izáka. Veď čo to má spoločné s dobrým jedlom, so vzrušením pri love, s dobrou zábavou? Jeho nezaujíma ani budúcnosť, nejaké vyššie, večné hodnoty. Jeho životným záujmom je robiť všetko pre to, aby sa v každej chvíli cítil čo najpríjemnejšie. Aby všetky jeho potreby boli hneď uspokojené.

Ézav je v skutočnosti veľmi moderný človek, ktorý žije len pre prítomnosť. Len pre danú chvíľu. Rýchlo sa najesť, rýchlo sa zabaviť, rýchlo zaplniť prázdnotu. Veď život je len jeden, treba si rýchlo užiť. Dnešný svet nás silou mocou tlačí k tomu, aby sme sa stali Ézavom. Aby sme večné hodnoty vymenili za lacný, konzumný spôsob života. Ézav má mnohých nasledovníkov medzi deťmi veriacich rodičov, ktoré sa za misu šošovice zriekli Božích ciest, Božieho požehnania. Chcú sa nahltať sveta, zasýtiť hlad po voľnosti a slobode, ktorá je otroctvom. Nevedia, že urobili najhorší obchod vo svojom živote, keď pohrdli Bohom, večnými hodnotami, ktoré jedine môžu naplniť a nasýtiť dušu človeka.

Pane, zmiluj sa nad našimi deťmi, aby z nich nevyrástli Ézavovia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal