Nezaradené

5. september

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil.

Genezis 28: 13 – 15

Skôr než Jákob odíde z domu, dostane od otca požehnanie: Nech ťa Boh Všemohúci požehná… Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe a tvojmu potomstvu… (v. 3, 4). Dvakrát zaznie z Izákových úst prianie: Nech… Nech… Veď jedine Boh môže požehnať. Človek môže len priať požehnanie. Bude Izákovo prianie vypočuté? Jákob tu počuje: Tvojho potomstva bude ako prachu zeme… V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Čo Boh zasľúbil Abrahámovi, teraz to sľúbi Jákobovi. Čo si on chcel podvodom uchmatnúť, dostane ako dar. Stačilo len počkať na Boží čas. Veď čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť.

Jákob si však skomplikoval život hriechom. Preto musí z domu utekať. Musí niesť dôsledky svojho previnenia. Ale Boh je väčší ako náš hriech. Ani Jákobov hriech nemôže zničiť Božie plány s ním. Jákob spozná, že Boh je zvrchovaný. On stojí nad celým jeho životom. Nad ním stál Hospodin… Tomuto Bohu sa nič nevymklo z rúk. Navyše Boh, ktorý stojí nad ním, je zároveň Boh, ktorý je a bude s ním: Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš… Čo viac si môže Jákob priať?

Čo najviac potrebuje, to mu Boh sľúbi. Osamelému utečencovi sľúbi svoju prítomnosť. Človeku, ktorý je plný obáv a strachu z neistej budúcnosti, sľúbi svoju ochranu. Tomu, ktorý nevie, či sa ešte niekedy bude môcť vrátiť domov, Boh povie: … dovediem ťa späť do tejto krajiny. Ale nehrozí, že Boh si to časom so svojím sľubom rozmyslí? Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Boh nenechá svoje dielo nedokončené. Ani s Jákobom, ani s nami. Veď sľuby dané Jákobovi patria aj nám. Platia aj pre nás. Kamkoľvek pôjdeme a kdekoľvek budeme, platí Božie: Ja som s tebou… Keď toto vieme, viac vedieť nepotrebujeme. Lebo s tým, čo vieme o Bohu, môžeme ísť v ústrety tomu, čo nevieme o sebe, o svojej budúcnosti.

Pane, Ty si nám zasľúbil, že budeš s nami po všetky dni až do konca sveta. Ďakujeme Ti, že to aj splníš.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal