Nezaradené

15. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Tak sa Jozef ocitol vo väzení. Hospodin bol však s Jozefom, zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie.

Genezis 39: 20 – 23

Jozef odolá veľkému náporu sexuálneho pokušenia. Čakáme, že Boh sa k takémuto postoju určite prizná. Že určite odmení Jozefovu vernosť. Čo je tou odmenou? Väzenie. Jozef je falošne obvinený z pokusu o znásilnenie a skončí vo väzení. Ako je možné, že podlosť ženy, ktorej vášeň sa zmení na nenávisť, slávi víťazstvo? Že zlo zvíťazí a čistý, nevinný ide do väzenia? Veď je to nehorázna, do neba volajúca nespravodlivosť! Kde je Boh? Ako sa môže na to pozerať? Prečo nezasiahne v Jozefov prospech? Prečo dopustí takú krivdu? Kde je teda Boh? Hospodin bol však s Jozefom

Ľudia, s ktorými je Boh, navonok neraz vyzerajú tak, že ich Boh opustil. Jozef nikdy nevyzeral taký opustený Bohom ako vtedy, keď bol predaný do otroctva. A znovu: Jozef nikdy nevyzeral taký opustený Bohom ako vtedy, keď bol nespravodlivo uvrhnutý do väzenia. A predsa to bolo všetko inak. V prvom aj druhom prípade čítame, že Hospodin bol však s Jozefom… (v. 2, 21). Dôležité nie je to, čo sa s nami deje, ale či je v tom všetkom s nami i Boh. A keď je Boh s nami, potom až tak nezáleží na vonkajších okolnostiach nášho života.

Boh je s Jozefom aj vo väzení. Neušetrí ho utrpenia, ale nenechá ho v tom samého. Požehná Jozefa aj v jeho väzenskej cele. Všimne si ho veliteľ väznice a Jozef sa onedlho stane správcom všetkých väzňov. Ale najväčší dôkaz Božej prítomnosti môžeme vidieť v niečom inom. V Jozefovom vnútornom postoji k tomu, čo sa stalo. Jedna z najťažších vecí v živote je uniesť veľkú krivdu a nespravodlivosť. Vtedy sa v človeku všetko búri. Lomcuje ním hnev. Je v pokušení zanevrieť na celý svet. Čo robí Jozef? Neobhajuje sa pred Pótifarom, nezahorkne na Boha a neuzavrie sa do seba. Aj vo väzení aktívne vyhľadáva príležitosť k službe. Len človek, s ktorým je Boh, dokáže takto uniesť krivdu a nespravodlivosť.  Jozef z vonkajšieho pohľadu padá z úrovne otroka na úroveň väzňa. Ale vnútorne rastie v osobnosť, ktorú si Boh pripravuje na veľké úlohy.

Pane, nech nám viac záleží na tvojej prítomnosti v našom živote ako na vonkajších okolnostiach nášho života!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal