Nezaradené

16. apríl

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Ježiš mu povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď! A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

Ján 5:2-9

Kde nachádzame Ježiša? Uprostred mnohej ľudskej biedy, na mieste, kde ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Telesne i duchovne. Medzi takýchto Ježiš prichádza, lebo pre takýchto prišiel. S čím prišiel? S ponukou pomoci. Akú pomoc Ježiš ponúka? Vidíme to na mužovi, ktorý je už dlhé roky chorý. Ten sa sťažuje, že mu nemá kto pomôcť, aby sa do vody dostal vo chvíli, keď sa prejavia jej liečivé účinky. Vždy ho niekto predbehne. Vari sa Ježiš ponúkne, že ho zanesie do liečivého bazéna? Aby sa tam dostal ako prvý? Nie. Vari mu ponúkne, že pre neho vyrobí barličky, s pomocou ktorých bude môcť ako tak chodiť? Nie. Ježiš neponúka barličky pre chromých, ochrnutých. On ponúka zdravie, dokonalé uzdravenie.

Chceš vyzdravieť? Nič viac a nič menej nemá Ježiš pre človeka, ani vtedy, ani dnes. Keď ponúka uzdravenie, tak ponúka úplne nový život. Život, kde už človek nepotrebuje žiadne barličky, o ktoré by sa musel opierať. Veď preto hovorí mužovi: Vstaň, zober si lôžko a choď! To je veliteľský povel. My dávame na chorobu lieky. Ježiš dáva rozkaz chorému: Vstaň a choď!

Ale veď práve toto je to, čo nemôže. Keby áno, tak tam už dávno neleží. Ale čo sa nestane?! A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Uzdravený nebol tým, že poslúchol a vstal. On vstal, lebo bol uzdravený mocou Ježišovho slova. Bol to zázrak milosti a moci, stvoriteľský zázrak, keď rokmi ochabnuté telo ožilo. Ale prečo ten rozkaz, aby si vzal lôžko? Lôžko, ktoré ho doteraz nieslo, nesie teraz on sám ako viditeľné znamenie uzdravenia. Dokonalého uzdravenia!

Pane, ďakujeme, že si preto prišiel, aby si i nás chromých postavil na nohy.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal