Biblia a teológia

16. apríl

No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Lukáš 23:40-43

Od prvej chvíle, ako bol na Veľký piatok vztýčený Ježišov kríž, nastalo rozdelenie. Rozdelilo tých, ktorí boli pod krížom i tých, ktorí viseli na krížoch. Toto rozdelenie pokračuje až do dnes. Rozdeľuje ľudí na dve skupiny, na dva tábory. Ide krížom cez manželstvá, keď rozdeľuje muža od ženy a ženu od muža. Ide krížom cez rodiny, keď rozdeľuje rodičov od detí a deti od rodičov. To rozdelenie ide cez všetky vzťahy, cez všetky spoločenstvá, národnosti a národy. Áno, Ježišov kríž rozdeľuje.

Ale Ježišov kríž nielen rozdeľuje, ale i spája. Vo chvíli, keď nastáva rozdelenie medzi dvoma zločincami, nastáva nové, nečakané spojenie jedného z nich s Ježišom. Spojenie, ktoré ani smrť nemôže pretrhnúť. Druhý zločinec využije svoju prvú a zároveň i poslednú príležitosť, aby bol zachránený pre večnosť. Do dejín sa zapíše ako kajúci lotor. Ako sa zrodilo jeho pokánie? On sám to prezrádza, keď napomína svojho spoločníka: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? On sa na rozdiel od neho bojí Boha. Na prahu smrti začne brať Boha smrteľne vážne. Z tejto bázne pred Bohom sa rodí poznanie jeho viny. Vyznáva, že na kríži trpí spravodlivo, vlastnou vinou. Na rozdiel od Ježiša, ktorý neurobil nič zlé. Ktorý trpí ako nevinný za vinných.

Zločinec tu vysloví najväčšiu prosbu svojho života: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Toto je jeho vyznanie viery, viery v Ježiša ako Božieho Kráľa, ktorý aj jemu môže otvoriť dvere do svojho kráľovstva. Tento muž sa stane prvou trofejou Ježišovej obete. Z úst ukrižovaného Ježiša počuje najkrajšiu vetu v živote: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. Brány raja, ktoré boli pre hriech človeka zatvorené, sa vďaka Ježišovej obeti opäť otvorili dokorán. Zločinec sa stáva prvým človekom, ktorý v hodine svojej smrti touto bránou vojde dnu.

Pane, ďakujeme, že tvoj kríž nás spája s Tebou naveky, pre časnosť i pre večnosť!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal