Nezaradené

16. december

Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať… Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje! Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Matúš 25:24-30

Deň účtovania pri pánovom návrate odhalí rozdiel medzi sluhami. Ukáže sa, že sú nielen dobrí sluhovia, ale i zlí sluhovia. To, čo robí jedných dobrými sluhami, je ich vernosť v nakladaní s pánovým majetkom. To, čo robí druhých zlými sluhami, je ich lenivosť v nakladaní s pánovým majetkom. Jedni usilovne zveľaďujú, čo im bolo zverené. Druhí to zakopávajú.

Tretí sluha vysvetľuje, prečo svoj talent zakopal. Vraj sa bál, že by jeho investovaním mohol prerobiť a tým by jeho pán miesto zisku utrpel stratu. Preto talent zakopal na bezpečné miesto. Ale pán hneď odhalil, že šlo o lacnú výhovorku, ktorou chcel sluha zakryť svoju lenivosť. Keby jeho pánovi naozaj šlo len o zisk, ako to sluha hovoril, mohol peniaze aspoň  uložiť do banky. Tam by boli v bezpečí a časom by priniesli i úroky. Ale ani to neurobil.

Kedy zakopávame svoj talent? Vtedy, keď neslúžime tým, čo nám bolo zverené. Pán nazve tretieho sluhu nielen zlým a lenivým, ale i neužitočným. Máme žiť tak, aby druhí mali úžitok z nášho života. I z toho, čo nám Pán zveril. Ak ho nemajú, sme neužitoční, žijeme nadarmo.

Kontrastný život sluhov v časnosti  bude znamenať i kontrastný údel vo večnosti. Jedni vstúpia do radosti svojho pána. Druhí budú vyhodení do tmy. Radosť pre jedných, plač a zúfalstvo pre druhých. Spasení nebudeme zo skutkov, lebo spasenie je Boží dar z milosti. Ale spasení nebudeme ani bez skutkov, lebo skutky sú dôkazom spasenia, ovocím pravej viery. I to nám chce pripomenúť toto podobenstvo o dobrých a zlých sluhoch.

Pane, pomôž nám pamätať, že pred Tebou žiadne výhovorky neobstoja!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal