Biblia a teológia

16. február

Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi.

Lukáš 15:17-20

Syn sa vracia domov. Aké prekvapenie! Čo sa stalo? To, čo hľadal v ďalekej krajine, nenašiel. Hľadal slobodu, našiel neslobodu. Hľadal radosť, šťastie, plnosť života, našiel prázdnotu, nenaplnenosť, núdzu. Jeho cesta do ďalekej krajiny skončila veľkým sklamaním. Nič z toho, čo hľadal v živote bez otca a ďaleko od otca, nenašiel. Predsa však niečo našiel, našiel cestu domov, späť k otcovi. Tá cesta začína tým, že vstúpil do seba. Prebudí sa jeho svedomie. To niekedy človeku trvá veľmi dlho. Prvé, na čo si vtedy syn spomenie, je dom jeho otca. Je to dom hojnosti, hojnosti chleba, v ktorom ani sluhovia jeho otca nevedia, čo je to mať nedostatok. Aký to kontrast k jeho situácii v ďalekej krajine, keď sám hovorí: A ja tu hyniem od hladu. Pred tým jeho cesta viedla z hojnosti domova do hladu cudziny. Teraz to bude opačná cesta .

Syn však vidí nielen svoju nelichotivú situáciu. Vidí nielen svoj zbabraný život. On vidí i svoju vinu, ktorá to má na svedomí, svoj hriech. Toto poznanie viny je zo všetkého to najdôležitejšie. Nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. Niet skutočného návratu bez vyznania: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Náš odchod od Otca, naše rozhodnutie vziať svoj život do vlastných rúk a žiť bez Otca, nie je len bláznovstvo, na ktoré doplatíme. Je to i previnenie, pre ktoré potrebujeme odpustenie. Niet odpustenia viny bez vyznania viny, bez pokánia.

Syn sa vracia domov. Ľahšie je z domu odísť, ako sa domov vrátiť. Ľahšie je zabuchnúť za sebou dvere, ako sa po čase vrátiť späť a pokorne zaklopať na tie isté dvere. Vrátiť sa tak, ako sa vracia tento syn, je tá najmenej samozrejmá vec. Ten, ktorý pohrdol otcom, obrátil sa chrbtom k jeho láske, premrhal jeho majetok, sa vracia ako kajúcny hriešnik. Preto je to slávny návrat.

Pane, ďakujeme za milosť k návratom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal