Biblia a teológia

15. marec

Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Lukáš 18:13-14

Ako prichádza do chrámu mýtnik? Tak ako keď ťažko chorý pacient príde k lekárovi hľadať pomoc. Hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. V čom je základný rozdiel medzi farizejom a mýtnikom? V otázke poznania svojej viny. Každý človek je vinný. To je skutočnosť, ktorá platí o všetkých bez rozdielu. Ale nie každý má i poznanie svojej viny. Farizej ho nemá, preto je so sebou spokojný. Mýtnik ho má, preto volá k Bohu o milosť. Ale prečo jeden to poznanie viny nemá a druhý ho má? Preto, lebo farizej používa iné meradlo pre svoj život ako mýtnik. Farizej meria seba pohľadom dole. Keď chce zistiť, ako je na tom pred Bohom, vyberá si za meradlo mýtnika, hriešnika. Čo mu z toho porovnania s mýtnikom vychádza? Že je lepší, dokonca oveľa lepší. Porovnanie s druhým v ňom vyvolá pocit morálnej nadradenosti a dobroty. A pocit vlastnej dobroty v ňom úplne potlačí vedomie a poznanie viny.

Mýtnik sa meria pohľadom hore. Boh sám je jeho meradlom. Tým, že sa nepozerá okolo seba, ale nad seba, rodí sa v ňom poznanie viny, s ktorým ide k Bohu. Vie, že len Božia milosť ho môže zachrániť pred Božím odsúdením. A naozaj. Ježiš hovorí: Tento odišiel domov ospravedlnený. Jemu bolo odpustené. Lebo taký je Boh, zmilúva sa a zachraňuje kajúcneho hriešnika. Prepúšťa ho na slobodu s tým, že jeho vina je odpustená.

Toto podobenstvo zvestuje veľký paradox Božieho odpustenia. V čom je ten paradox? Že lepší človek – farizej – nakoniec dopadol horšie. A horší človek – mýtnik – dopadol lepšie. Prečo bol farizej na tom zle v Božích očiach? Lebo bol na tom dobre vo vlastných očiach. Prečo bol mýtnik na tom dobre v Božích očiach? Lebo bol na tom zle vo vlastných očiach.

Pane, ďakujeme, že pre svoju milosť ospravedlňuješ kajúcnych hriešnikov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal