Nezaradené

16. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Mužovi povedal: … V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš:

Genezis 3:19

Najhroznejší dôsledok hriechu Boh oznámi Adamovi na koniec: … veď prach si a do prachu sa vrátiš. Čo je vlastne smrť? Nie je to prirodzená súčasť života, ako sa nás o tom snažia presvedčiť evoluční biológovia. Smrť je v skutočnosti tá najneprirodzenejšia vec v celom vesmíre. Je to nepriateľ, cudzí prvok v stvorení, votrelec, ktorý ničí všetko krásne, čisté, dobré. To, že nás na konci čaká smrť, vrhá zlovestný tieň neistoty, nezmyselnosti a strachu na celý život človeka. Od narodenia žijeme v tieni smrti. Už malé deti dávajú rodičom znepokojujúce otázky o smrti. A toto znepokojenie, ba až strach nás sprevádza do konca života.

Vieme, že nech robíme čokoľvek, na konci nás čaká smrť a hrob. Každá bolesť je zvestovateľkou smrti. Každý zub, ktorý nám vypadne, každý vlas, ktorý nám ošedivie, každá nová vráska, ktorá nám na tvári pribudne, každá choroba, ktorá nás postihne, to všetko sú poslovia smrti, ktorí nám neustále pripomínajú, že každý z nás v sebe nosí semienko smrti, ktoré pomaly rastie a dorastá a jedného dňa v nás dozrie ovocie smrti.

Čo je teda smrť? Smrť je Boží trest za hriech (Rim 6:23). To nebol Boží pôvodný plán s človekom. Smrť človeka vstúpila do sveta až po páde človeka. Boh povedal človeku: Ak neposlúchneš, určite zomrieš (Gn 2:17). Had povedal človeku: Nie, určite nezomriete! (Gn 3:4). Smrť je dôkaz, že Boh vždy hovorí pravdu a že had vždy klame. Lebo nedá sa Boha neposlúchať a neniesť dôsledky neposlušnosti. … prach si a do prachu sa vrátiš.

Keby toto bolo Božie posledné slovo na adresu hriešneho človeka, bolo by to strašné. Ale slovo o smrti nie je Božie posledné slovo. To posledné slovo Boh vysloví vo svojom Synovi. V tom poslednom Adamovi. A bude to slovo o živote. Dokonca o večnom živote: … ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista nášho Pána (Rim 5:21).

Pane, ďakujeme, že v tvojej smrti a vzkriesení je riešenie aj pre našu smrť.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal