Nezaradené

16. november

A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby Syna človeka… Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.

Zjavenie 1:12, 17-18

Kristus sa nám predstavuje ako ten, ktorý je Prvý a Posledný. Ním všetko začalo a Ním i všetko skončí. On stojí na počiatku sveta i na jeho konci. Na počiatku stojí ako Stvoriteľ sveta. Na konci stojí ako Sudca sveta. On má prvé i posledné slovo. Preto je také dôležité, aby mal prvé slovo i v našom živote. Pretože raz bude mať i posledné. Ale keď má prvé slovo v našom živote, potom sa nemusíme báť ani jeho posledného slova. Lebo to, čo ním v našom živote začne, nielen dobre začne, ale i dobre skončí. Veď ten, ktorý je Prvý i Posledný, počiatok všetkého i koniec všetkého, je víťaz nad smrťou. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky. Preto nie je len Prvý a Posledný, ale i Živý.

Zatiaľ čo Ján leží pri jeho nohách ako mŕtvy, Kristus bol skutočne mŕtvy. On už má skúsenosť smrti za sebou. Z tejto skúsenosti vyšiel ako víťaz, ktorý vstal a žije na veky. Vďaka svojmu víťazstvu nad smrťou má Kristus kľúče smrti a podsvetia. Kľúče sú symbolom jeho autority, právomoci nad ríšou smrti a  pekla. Kto má kľúče, má moc otvoriť i zatvoriť. Od Veľkej noci tak kľúče od smrti a podsvetia zmenili svojho majiteľa.

Možno sa i nám stalo, že sme nemohli vojsť do miestnosti, lebo bola zamknutá. Niekto zamkol dvere a kľúče vzal so sebou. Je však ešte niečo horšie ako nemôcť vojsť dnu kvôli zamknutým dverám. A to je nemôcť vyjsť von zo zamknutej miestnosti, zostať zamknutý vo vnútri.

Tou konečnou, poslednou miestnosťou, v ktorej človek raz zostane uzamknutý, je smrť. Je to miestnosť, od ktorej nikto z nás nemá kľúč. Vstúpiť do nej musíme, ale nemáme z nej ako vyjsť. Ale Kristus má kľúče i od tejto miestnosti, od brány smrti. Sú v jeho rukách, kľúče od tvojej i od mojej smrti. A On ich raz použije, aby sme mohli vyjsť von. Preto i pre nás platí: Neboj sa!

Pane, aké potešujúce je vedieť, že kľúče od našej smrti sú v tvojich rukách!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal