Nezaradené

16. október

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Chámor im však povedal: Môj syn Šekem sa celou dušou zaľúbil do vašej dcéry. Dajte mu ju teda za ženu. Spriaznime naše rodiny; vy nám dáte svoje dcéry a vy si vezmete naše dcéry. Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená; zostaňte, voľne sa pohybujte a usaďte sa.

Genezis 34: 8 – 10

Vedľa seba tu žijú dva svety. Jákobova rodina, ktorá tvorí zárodok budúceho Božieho ľudu Izraela, a pohanskí obyvatelia mesta Síchem. Medzi týmito dvoma svetmi leží duchovná hranica, ktorú vytvoril Boh. On si spomedzi ľudí tohto sveta povoláva a vytvára svoj oddelený ľud, ktorý patrí Jemu. Dína, Jákobova dcéra, však túto hranicu prekročí. Hľadá si spoločnosť v pohanskom prostredí. A práve tam sa do nej zahľadí mladý princ. Ten sa zachová tak, ako to bolo bežné vtedy a ako je to bežné aj dnes. Vyspí sa s Dínou. A ona s ním.

Čo však začalo telom, zasiahlo aj srdce. A tak Chámor, Šekemov otec, prichádza „ na pytačky“: Môj syn Šekem sa celou dušou zaľúbil do vašej dcéry. Dajte mu ju teda za ženu. Šekema to priťahuje k Díne a túži po manželstve. Je to síce pekné, ale tým sa nič nemení na skutočnosti, že sa tu prehodilo poradie. Božie poradie je iné: Najprv manželstvo a potom sexuálne spojenie. Chámor však nežiada len ruku Díny pre svojho syna. Prichádza aj s návrhom: Spriaznime naše rodiny; vy nám dáte svoje dcéry a vy si vezmete naše dcéry. Z tohto návrhu však Jákobovej rodine hrozí veľké nebezpečenstvo. Aké? Splynutie s pohanským svetom. Tu je ohrozená existencia Božieho ľudu v jeho základoch. Lebo keď Boží ľud stratí svoju duchovnú oddelenosť od sveta, stratí svoje poslanie pre svet. Chámorov návrh znamená ohrozenie Božích plánov s Jákobom a jeho rodinou. V stávke je celá budúcnosť Božieho ľudu.

To je diablova taktika ako zničiť Boží ľud. Pomocou zmiešaných manželstiev: … vy nám dáte svoje dcéry a vy si vezmete naše dcéry. Svet aj dnes klope na dvere veriacich rodín s návrhom: Zošvagrite sa s nami (Roh). A veľakrát sa dvere týchto rodín otvoria pre pytačov zo sveta. Veď svet vždy bude mať záujem o veriacich chlapcov a dievčatá. Tým nebuďme prekvapení. Horšie je, keď veriaci chlapci a dievčatá majú záujem o neveriacich partnerov. Tým máme a musíme byť znepokojení. Lebo zmiešané manželstvá sú hrobom cirkvi.

Pane, málokde tvoj ľud tak zlyháva ako práve v otázke výberu životných partnerov. Zmiluj sa nad nami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal