Nezaradené

17. jún

Potom k nim Ježiš znovu prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Ján 8:12

V minulom režime sme počúvali, že kresťanstvo je tmárstvo a kresťania sú tmári. V skutočnosti je to presne naopak. Stať sa kresťanom, nasledovať Krista, znamená vyjsť zo tmy na svetlo. O akej tme tu však Ježiš hovorí? Nehovorí o tme, ktorá je okolo nás, ale o tej, ktorá je v nás. Je to duchovná, morálna tma, ktorá ovláda naše srdce. Veď aká bytosť je človek? Na jednej strane je schopný nesmiernych vedeckých a technických objavov, ale na strane druhej je schopný neuveriteľného zla, nenávisti a krutosti. Dokážeme skrotiť prírodné živly, ale nedokážeme skrotiť svoje vášne. Dokážeme ovládnuť prírodu okolo nás, ale nedokážeme ovládnuť zlo v nás. So všetkým poznaním a schopnosťami, ktoré máme, sa z nás nestali lepšie, láskavejšie, nesebecké bytosti. To, že svet je v tme a tma je v srdci človeka, dnes platí práve tak isto ako vtedy, keď Ježiš vyslovil tieto slová.

Aké riešenie Ježiš ponúka pre tmu v našom srdci? Ja som svetlo sveta. Riešenie pre tmu, ktorá je v nás, je svetlo, ktorým je Kristus. Tmu môže vyhnať len svetlo. Tma v izbe sa stratí len vtedy, keď zasvietime svetlo. Nočná tma zmizne len vtedy, keď vyjde slnko. S tmou si poradí iba svetlo. S tmou, ktorá je v nás, si poradí iba Kristus, ktorý je svetlom.

Keď Kristus zasvieti do tmy nášho života, tak vôbec po prvýkrát v živote uvidíme tmu, ktorá je v nás. Prečo sme ju pred tým nevideli? Lebo sme žili vo tme. A v tme tmu nevidieť. Ten, kto žije v tme, nevidí zlo, ktoré je v ňom. Len Kristus môže odhaliť všetku tmu nášho srdca, o ktorej sme pred tým nemali ani tušenie. To je vôbec prvý účinok svetla. Kristus nám daruje pravé sebapoznanie. A čím viac je Kristovho svetla v nás, tým väčšie sebapoznanie vlastnej tmy máme. Ale s príchodom svetla získame nielen poznanie seba, ale i poznanie Krista, jeho spásnej milosti, dobroty a lásky. Lebo svetlo nielen vyháňa tmu, ale i prináša život, nový život. Bez slnka by nebolo života na zemi. Bez Krista by nebolo pravého života. Preto nasledovať Krista znamená vyjsť zo tmy smrti do svetla života. Nechodiť v tme, ale mať svetlo života.

Pane, ďakujeme, že si zasvietil i do tmy nášho života a vyviedol nás na svetlo.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.