Nezaradené

17. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví.

Lukáš 9: 32 – 33

Božie dieťa občas zažije chvíle, o ktorých platí slovo učeníka Petra: Pane, dobre nám je tu byť (Luk 9:33). Z údolia všednosti potrebujeme byť občas vyvedení na „vrch“, aby sme sa nadýchali kyslíka neba. Aby sme si prečistili zrak viery novými výhľadmi, videli veci z Božieho pohľadu. Boli posilnení v našom živote viery a nasledovania Ježiša.

Lenže tak ako učeníkom ani nám sa nechce vrátiť dolu. Chceli by sme zastaviť čas, alebo čo najviac tie chvíle predĺžiť. To sa skrýva za Petrovým návrhom: Urobme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Je to túžba zostať na „vrchu“, na mieste, ktoré nás duchovne nabíja, povznáša. Ktoré pomáha zabudnúť na život s jeho trápením pod vrchom. Peter chce už tu a teraz v tomto živote prežívať Božiu slávu, ktorá nám je zasľúbená až na potom, pre budúcnosť. On chce z toho, čo má slúžiť len ako zastávka na ceste, urobiť konečnú stanicu.

Hoci jeho túžba je pochopiteľná, zároveň je úplne pomýlená: Nevedel však, čo vraví. My nie sme stvorení pre život na vrchu. Náš život sa odohráva v údolí pod vrchom. Nezrelá viera však chce žiť zo slávnych skúseností na vrchu. Túži po tom, aby sa takéto chvíle znovu a znovu opakovali. Chce sa duchovne vyžívať, opájať, povznášať nad neraz ťaživú realitu života pod vrchom. Tie chvíle strávené s Ježišom na vrchu sú však ojedinelé. Majú svoje miesto v našom živote s Bohom, ale len ako výnimky, nie ako pravidlo. Lebo čo prežijeme na vrchu, slúži pre posilnenie nášho života pod vrchom.

Udalosť Ježišovho premenenia na vrchu má premeniť aj jeho učeníkov. Ak predtým počuli o jeho kríži, teraz vidia jeho slávu. Ak Ho doteraz videli len v jeho poníženosti, teraz Ho vidia aj v jeho vyvýšenosti. Kto chce obstáť v rôznych zápasoch, skúškach a pochybnostiach viery, potrebuje vidieť Ježiša takého, aký v skutočnosti je. Vidieť Ho v jeho moci a sláve. Lebo v akého Krista veríme, taký život viery žijeme. Kto má malého Krista, ten bude žiť pridusený život viery. Kto však má veľkého Krista, jeho vieru budú niesť krídla nádeje.

Pane, ďakujeme za každú chvíľu, keď sme Ťa mohli lepšie spoznať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal