Nezaradené

5. január

A teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes, alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať, – vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať: Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to, alebo ono!

Jaku 4:13-15

Aká je v tom irónia! Ľudia si robia plány na roky dopredu a pritom nevedia, čo bude s nimi zajtra. Naozaj nevedia? Školák síce vie, že zajtra musí ísť do školy. Vie, aký bude mať zajtra rozvrh hodín, ktoré predmety ho čakajú. I zamestnaný človek vie, že zajtra ho čaká práca i konkrétne povinnosti. Do určitej miery každý z nás vie, čo bude zajtra. Ale nikto z nás nemá nad tým kontrolu. Nevieme, čo bude s nami. Či sa ráno zobudíme zdraví a či sa zo školy, alebo z práce vrátime v poriadku. Nevieme, ako určité veci dopadnú. Čo sa nám podarí a čo nie. Nevieme, čo všetko nám ešte zajtrajší deň prinesie. My nemáme kontrolu nad zajtrajškom. Preto múdry Šalamún hovorí: Nechváľ sa zajtrajškom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň (Prís 27:1).

Znamená to, že potom nemôžeme nič do budúcnosti plánovať? Nie. Plánovať máme ba musíme už či v osobnom, rodinnom i pracovnom živote. Veď plánovať znamená cieľavedome žiť. Nemáme žiť len tak bezcieľne, zo dňa na deň a čakať, čo nám život prinesie. Kresťan nemá len reagovať na okolnosti života, ale má veci aktívne posúvať dopredu. Nato je potrebné veci i dopredu plánovať.

Naše plánovanie však má byť podmienené Pánovým ak: Ak bude Pán chcieť. To, že my niečo chceme, je jedna vec. Rozhodujúce je však to, či i Pán bude chcieť, aby sme vykonali to, alebo ono. Ale čo vtedy, keď to Pán nebude chcieť? Čo vtedy, keď nám Pán urobí škrt cez rozpočet? Vtedy sa ukáže, či sme naše: ak bude Pán chcieť, mysleli vážne, alebo nie.

Ak sa príliš kŕčovite držíme svojich plánov, potom ťažko prijmeme, keď nám ich Pán zmení. Ale pamätajme, že okrem našich plánov sú tu i Božie plány. A tie nekonečne presahujú tie naše. Preto je lepšie, keď sa budú plniť Božie plány než tie naše. I Božie plány s nami i s naším životom.

Pane, pomôž nám byť slobodnými od našich plánov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal