Nezaradené

18. apríl

Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla.

Lukáš 23:44

Tri kríže na Golgote. Na kríži uprostred sa odohráva najväčšia dráma všetkých čias. Ten, ktorý stál na počiatku ako Stvoriteľ sveta a ktorý raz bude stáť na konci ako Sudca sveta, zomiera na kríži ako posledný z posledných. Čo to pre Ježiša znamená? Akú cenu musí zaplatiť, aby sa On, Stvoriteľ sveta a Sudca sveta stal i Spasiteľom sveta?

Evanjelista Lukáš to vyjadruje obrazom tmy. Na poludnie, o dvanástej hodine nášho času nastala v dôsledku zatmenia slnka tma. Táto tma má okrem svojho pôvodného i hlboký symbolický význam. Tma je v Biblii obrazom Božieho súdu. Na Veľký piatok neprebieha len súdny proces s Ježišom. Nielen človek súdi Ježiša. Na Veľký piatok prebieha i súdny proces Boha s človekom. Ježiš pred svojou smrťou povedal: Teraz je súd nad týmto svetom. (Jn 12,31) Na lavici obžalovaných sedí celé ľudstvo. Všetko zlo, ktoré sa stalo v živote každého človeka, je predmetom súdu. Rozsudok je vynesený a Ježiš v tej chvíli berie na seba celé odsúdenie celého sveta. Zástupne vstupuje do tmy Božieho súdu za celý svet. Z tejto tmy zaznie najdesivejší výkrik, aký kedy zaznel v dejinách ľudstva: „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?“

Keď Ježiš vstupuje do tmy Božieho súdu, zostupuje na dno ľudského zatratenia. Prežije desivú bolesť oddelenia a opustenia Otcom. Prežije to, čo Biblia nazýva peklom. Veď čo je peklo? Ježiš hovoril o pekle ako o vonkajšej tme. Byť odsúdený a zatratený znamená byť vyhodený do vonkajšej tmy. To je Boží súd. Vstúpiť do tmy Božieho súdu neznamená nič iné ako byť vyhodený do vonkajšej tmy. Najdesivejšie na tejto tme je to strašné, nepredstaviteľne bolestivé oddelenie od Boha. Môj hriech, ktorý ma mal celú večnosť oddeľovať od Boha, na Golgote oddelil Syna od Otca. Ježiš v tej chvíli za mňa i za teba okúsil peklo. Zostúpil do smrti strašnejšej než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. To je cena, ktorú musel zaplatiť, aby sa mohol stať Spasiteľom hriešnikov. To je to, čo kríž znamenal pre Neho.

Pane, nedokážeme pochopiť hrôzu a veľkosť tvojho utrpenia! Ďakujeme, že si ho podstúpil pre nás, za nás, kvôli nám!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal