Biblia a teológia

18. júl

Abrámova žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom Hagar. Raz Sáraj povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Sáraj.

Genezis 16:1-2

Žijeme v instantnej spoločnosti. Všetko chceme mať rýchlo, hneď, okamžite. Preto sme zaplavení instantnými, rýchlorozpustnými potravinami. Stačí trochu horúcej vody alebo mlieka a nápoj či jedlo sú hotové. Ak treba na niečo čakať, prestáva to byť zaujímavé.

Lenže instantná spoločnosť je veľmi zlým prostredím pre rast kresťanskej viery. Viera totiž neexistuje v instantnej či práškovej forme. Viera, tak ako ju chápe Biblia, je všetko iné len nie instantná, okamžitá záležitosť. Viera potrebuje čas, niekedy veľa času, aby dozrela. Zrelá viera sa podľa Biblie volá trpezlivosť. Trpezlivosť je viera, ktorá čaká, lebo vie, že v duchovnom živote musia veci dozrieť. Nezrelá viera je netrpezlivá viera, ktorá čakať nevie. Všetko chce mať hneď a zaraz. Preto sú instantné riešenia životných problémov také lákavé.

Dnešný príbeh ukazuje, ako vyzerá viera, ktorá nevie čakať. Je to viera, ktorá berie veci do vlastných rúk. Abrám so Sáraj nechali Bohu desať rokov, aby niečo urobil. Aby splnil svoj sľub. Keď však vytúžený syn neprichádza, rozhodnú sa celú záležitosť vziať do svojich rúk. Boh nám predsa nemôže mať za zlé, keď Mu s tým trochu pomôžeme! Ako však dopadne viera, ktorá nevie čakať? Zle. Inak ani dopadnúť nemôže.

V živote môžeme všeličo urýchliť. V duchovnom živote však nemôžeme urýchliť nič. Najmä nie naplnenie Božích sľubov. Boh má pre svoje riešenia v našom živote určený i svoj čas. To je lekcia, ktorú sa musel naučiť Abrám so svojou ženou Sáraj. A ktorú sa musíme učiť i my. Oni sa ju učili ťažšou cestou, lebo sa ju učili na vlastných chybách. My sa ju môžeme učiť na chybách druhých. To nás ušetrí mnohého trápenia. Nebojme sa nechať v Božích rukách to, na čo my sami nestačíme! On všetko vyrieši – svojím časom.

Pane, aj my sme neraz v pokušení brať veci z tvojich rúk do našich vlastných rúk. Odpusť nám to!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal