Nezaradené

18. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Hlavný čašník teda vyrozprával svoj sen Jozefovi… Jozef mu povedal: Toto je výklad sna: Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov; no ani tu som neurobil nič zlé, pre čo by som sa mal dostať do žalára.

Genezis 40: 9 – 15

Hlavný čašník sa dozvie, že o tri dni ho faraón omilostí a on sa vráti späť na faraónov dvor. Ale keď mu Jozef vyloží sen, dôjde k zaujímavej situácii. Jozef za službu žiada protislužbu: Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu.

Tieto slová sú oknom do Jozefovej duše. Doteraz sme nepočuli z jeho úst, ako prežíval všetko to, čo sa s ním dialo. Teraz sa vôbec prvýkrát dozvieme niečo z jeho vnútra. Jozef tu vyjadrí svoju veľkú túžbu po slobode, ktorú v sebe až doteraz dusil. Ale v tejto chvíli podľahne jednému pokušeniu, pokušeniu netrpezlivosti. Jozef už nie je schopný ďalej čakať na Boží čas. Začne bojovať sám za seba. Keď sa zo sna dozvie, že hlavný čašník bude omilostený, vidí v tom jedinečnú príležitosť. A tak za službu žiada protislužbu. Tým vrhne tieň na svoju službu. Jeho služba už nie je úplne nezištná, lebo službou druhému chce pomôcť aj sám sebe.

Ten, ktorý doteraz všetku svoju nádej spájal len s Bohom, zrazu ju začne spájať s človekom. Začne ju vkladať do človeka. Je pochopiteľné, že po jedenástich rokoch otroctva a väzenia Jozef stratí trpezlivosť. Že podľahne pokušeniu netrpezlivosti a začne bojovať sám za seba. Najmä, keď si uvedomuje svoju nevinu: Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov; no ani tu som neurobil nič zlé, pre čo by som sa mal dostať do žalára. Ani náznakom nespomenie zlých bratov či podlú ženu. Z jeho slov nezaznieva horkosť na ľudí. Ale to označenie väzenia ako jamy (pozri Roháček) je veľmi výrečné. Do jednej jamy ho hodili vlastní bratia, do druhej ho hodili cudzí Egypťania. Z jamy do jamy. A jeho túžbou je dostať sa von z jamy. Jozef netuší, že práve vďaka tým jamám v jeho živote sa naplní Boží plán a zámer s jeho životom. Tak ako ani my netušíme, načo boli alebo sú dobré rôzne „jamy“ v našom živote. Tie, do ktorých sme nepadli svojou, ale cudzou vinou. Boh však vie načo. Nech nám stačí vedieť, že On vie.

Pane, odpusť nám, keď miesto Teba vkladáme dôveru do človeka!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal