Nezaradené

19. apríl

Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: Pozri, ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!

Ján 5:14

Toto je už druhé stretnutie Ježiša s mužom. Prvé stretnutie sa odohralo v Betesde. Tam ho Ježiš našiel bezmocne ležať v celej jeho biede. Druhé stretnutie sa odohrá v chráme. Je to znovu Ježiš, ktorý príde a vyhľadá ho. Čo robí muž v chráme?  On síce nevie, kto je ten, čo ho opäť postavil na nohy. Ale vie, komu môže za svoje uzdravenie poďakovať. Preto ide do chrámu, k Bohu, aby tak urobil. A tu dôjde k druhému stretnutiu s Ježišom. Pri prvom stretnutí Ježiš uzdraví chorého. Pri druhom stretnutí Ježiš napomenie uzdraveného: Pozri, ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!

Ježiš mu najprv pripomenie veľkú milosť, ktorej sa mu dostalo: Pozri, ozdravel si! To je niečo, čo si má uzdravený stále pripomínať. Na čo nesmie nikdy zabudnúť. A nielen on. Veď i nám sa dostalo milosti „bez všetkých zásluh, hodností“, ako to spievame v jednej piesni. I nás Ježiš našiel ležať v našej biede a stratenosti. I pri nás sa zastavil, aby nás mocou svojho slova opäť postavil na nohy. Pozri, ozdravel si! Len sa dobre pozri a uvedom si, čo si prijal!

Potom mu Ježiš dôrazne povie: Už nehreš! Ježiš tým nehovorí, že jeho choroba bola trestom za hriech. On len zdôrazní, že prijatá milosť nielen obdarúva, ale i zaväzuje. Bol si uzdravený? To ťa teraz k niečomu zaväzuje: Už nehreš! Kto prijal nový život, nesmie sa vrátiť k starému spôsobu života. Musí vo svojom živote vypovedať boj hriechu. Veď nie choroba, ale hriech je naším najväčším problémom. Preto prišiel Ježiš, aby nás svojou smrťou zachránil z hriechu a svojou mocou vystrojil k zápasu s hriechom.

A nakoniec Ježiš varuje muža: …aby sa ti nestalo niečo horšie! Je ešte niečo horšie než choroba tela. Tá môže znamenať telesnú smrť. Ale choroba duše môže viesť k duchovnej smrti, ktorá je večná. Je možné premrhať milosť, a tak skončiť horšie, než bol na tom človek na začiatku.

Pane, chráň nás, aby sme nepremrhali milosť, ktorú sme prijali!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal