Nezaradené

19. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

Lukáš 8: 19 – 21

 

Tu máme „definíciu“ novej Božej rodiny, ktorú Ježiš prišiel založiť. Jej príslušníkmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Poslušnosť Ježišovmu slovu je znamením príslušnosti k Ježišovej rodine.

Ježiš tu stavia duchovnú rodinu nad telesnú. Tým zároveň hovorí, že rodina nie je najvyššia hodnota. Je takpovediac len služobná inštitúcia, ktorá má mať len služobné postavenie a služobné poslanie. Existuje vyššia hodnota než je rodina a tou je Božie kráľovstvo. A vo chvíli, keď sa zrazia záujmy Božieho kráľovstva so záujmami rodiny, Božie kráľovstvo má vždy prednosť.

Kedy však dochádza k stretu záujmov Božieho kráľovstva a rodiny? Vtedy, keď sa rodina stáva prekážkou našej viere, našej poslušnosti Bohu. Práve to stojí v pozadí tohto Ježišovho odmietavého postoja k vlastnej rodine. Veď o čo vlastne ide jeho matke a jeho bratom, keď volajú Ježiša, aby vyšiel von z domu? Evanjelista Marek prezrádza, že keď Ježišovi príbuzní počuli o jeho pôsobení, prišli, aby Ho odviedli, lebo vraveli, že sa pomiatol (Mk 3:21). Cesta, ktorou šiel Ježiš, bola v ich očiach bláznovstvom. Tu vlastne vidíme pokus Ježišovej rodiny brániť Mu v jeho poslaní, v jeho poslušnosti Otcovi. Ale vždy, keď sa Ježiš stretne s takouto snahou, veľmi rezolútne ju odmietne. Preto sa tu verejne dištancuje od svojej rodiny a hlási sa k tým, ktorí podobne ako On poslušnosť Bohu povýšili nad záväzky voči rodine. Ale vo chvíli, keď „stráca“ svoju telesnú rodinu, nachádza nové matky a nových bratov vo svojich učeníkoch. A údel Božieho Syna tu na zemi sa neraz stane údelom mnohých jeho nasledovníkov. Ale práve im patrí jeho zasľúbenie: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov, sestry, matku alebo otca, deti, polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal v tomto čase stonásobne viac – domy, bratov, sestry, matky… (Mk 10: 29). Ten, kto stratil miesto vo vlastnej rodine, môže nájsť miesto v novej Božej rodine. Za ktorými sa zatvorili dvere vlastnej rodiny, pre tých sú dvere do Božej rodiny otvorené dokorán.

Pane, ďakujeme za dar rodiny. Ale ešte viac Ti ďakujeme za dar Božej rodiny!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal