Nezaradené

2. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Jeho otec a matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, – aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Lukáš 2: 33 – 35

Simeon práve vyspieval svoju vďaku Bohu za spásu, ktorá prišla na svet v  Ježišovi. Na naše prekvapenie však čítame, že jeho otec a matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Vari anjel neoznámil Jozefovi aj Márii, že ich dieťa je ten zasľúbený Mesiáš? Že v ňom Boh poslal Spasiteľa sveta? Prečo sa potom divia slovám Simeona? Kalvín hovorí: „Len ten správne chodí v Božom slove, kto sa neprestáva diviť“. Viera nevylučuje úžas, práve naopak. Čím viac verí, tým viac sa diví a žasne nad Bohom.

V slovách Simeona sa však mieša radosť s bolesťou. Slová o bolesti adresuje Márii. Ona sa najprv dozvie, že jej syn Ježiš prinesie rozdelenie. Jednými bude prijatý, inými odmietnutý. Jednými bude milovaný, inými zas nenávidený: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Kto je osobne konfrontovaný s Ježišom, nemôže zostať neutrálny. Je to buď alebo. Za alebo proti.  Preto pri stretnutí s Ním vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. Zmýšľanie, ktoré je inak skryté. Nie pred Bohom, ale pred ľuďmi.

Pokiaľ človek nie je konfrontovaný s Ježišom, ešte poriadne nepozná seba. Nevie, ako je v ňom hlboko zakorenený odpor a nepriateľstvo voči Bohu. To zistí až vtedy, keď stojí zoči voči Ježišovi, jeho nároku na jeho život. Keď počuje, že jedinou záchranou pre neho je Ježišova obeť na kríži. Že pred Bohom stojí s prázdnymi rukami odkázaný na jeho milosť a odpustenie. Vtedy vyjde najavo, ako je na tom človek vo vzťahu k Bohu. Lebo Ježiš je Boží „lakmusový papierik“, ktorým Boh otestuje človeka. Ktorým odhalí zmýšľanie mnohých sŕdc.

Mária tu počuje o odpore, nepriateľstve a opozícii, ktorej bude čeliť jej syn. A čo ona? … tvoju vlastnú dušu prenikne meč…, hovorí Simeon. Mária bude trpieť protivenstvom, ktoré vyvolá Ježiš. Ale najväčšia bolesť ju čaká, keď bude vidieť svojho syna na kríži. Ježiš naozaj prinesie ľuďom spásu. Ale za akú cenu!

Pane, ďakujeme za to, čo sme sa pri stretnutí s Tebou mohli dozvedieť o sebe, ale najmä o Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.