Nezaradené

21. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských veštcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Vtedy hlavný čašník faraónovi povedal: Dnes si spomínam na svoje previnenie. Keď sa faraón rozhneval na svojich služobníkov, uväznil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa telesnej stráže. Jednej noci sa každému z nás prisnil iný, osobne významný sen. Bol tam s nami hebrejský mladík… on nám ich vyložil. Ako nám ich vyložil, tak sa stalo… Nato dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli zo žalára… Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí povedať sen a ty ho vyložíš. Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi.

Genezis 41: 8 – 16

Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom. Ako komunikačný kanál pritom použije sny. Veď On ako náš Stvoriteľ má prístup aj do nášho podvedomia, kde sa rodia naše sny. Prečo práve sny? V egyptskej kultúre sa snom pripisoval veľký význam. Verilo sa, že sny prinášajú skryté posolstvo. Ale čo je zmyslom týchto snov, ktorými Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom? Znepokojiť ho, aby začal hľadať odpoveď na otázky, ktoré mu tie sny položili. A naozaj. Faraón vstane ráno celý znepokojený. Čo urobí? Presne to, čo robí aj dnešný človek. Aj on hľadá vykladačov svojho života i sveta okolo seba. Hľadá odpovede na svoje otázky. A tak ako staroveký Egypt aj dnešný svet má svojich vykladačov, počnúc od vedcov, filozofov, učencov, psychológov až po rôznych šarlatánov, astrológov, psychotronikov a veštcov.

Ale nič horšie sa nemôže stať ako to, keď sa človek pokúša vyložiť svet aj svoj život bez Boha. Lebo keď chceme vyložiť svet, v ktorom žijeme aj svoj život bez Boha, je to podobné, ako keby sme chceli vyložiť knihu bez jej autora. Boh je autor aj nášho života aj tohto sveta. Len On nám môže vyložiť zmysel našej existencie. Boh je aj autor faraónových snov, cez ktoré k nemu hovorí. Ale ako to dopadne, keď sa všetci mudrci Egypta pokúsia vyložiť faraónove sny bez Boha? No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil.

Keď Boh vstúpi do rozhovoru s človekom, ktorý Boha nepozná, výsledok je ten, že človek je úplne bezradný. Ani všetci múdri tohto sveta nie sú schopní vyložiť a porozumieť tomu, čo Boh hovorí a koná. Inak povedané, čo Boh hovorí a koná, môže vyložiť len On sám. Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh…

Pane, ďakujeme, že v tvojom slove, v Biblii si nám vyložil zmysel nášho života!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal