Biblia a teológia

21. október

Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina.

Ján 17:1

Keď je Syn jedno s Otcom, prečo sa modlí, prečo pozdvihuje svoje oči k nebu? Odpoveď poznáme. Modliaci sa Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom. V Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh, ktorý sa nám stal podobný vo všetkom s výnimkou hriechu. Činnosť, ktorou sa nám stal najviac podobný, je práve modlitba. Lebo modlitba je určená výlučne pre človeka. Človek stojí v postavení prosebníka. Ale Boh sa nemodlí, lebo On nepotrebuje prosiť. Ani vo večnosti u Otca sa Syn nemodlil. Na zemi sa však modlí, čo je potvrdením toho, že sa stal človekom. Syn tu stojí v úlohe modlitebníka a prosebníka, čo je súčasťou jeho poníženia. On prišiel zhora nadol, preto musí pozdvihovať svoje oči zdola nahor, k nebu.

Ku komu sa Ježiš modlí? V modlitbe opakovane oslovuje Boha ako svojho Otca. V tom oslovení cítiť hlbokú dôveru Syna v Otca, v jeho lásku. Celou modlitbou sa nesie Synovo neotrasiteľné vedomie a istota Otcovej lásky.(v.23, 24, 26). To, čo Syna priťahuje k Otcovi, je Otcova láska k Synovi. V akej chvíli Syn prežíva túto dôveru a istotu Otcovej lásky k sebe? Vo chvíli, keď prišla hodina. Prežíva to v hodine, ktorá je už za dverami, v hodine utrpenia a kríža. Pritom túto hodinu poslal sám Otec. Je to On, kto vedie Syna na kríž. Syn v tom nevidí žiaden rozpor s Otcovou láskou k sebe. Ani kríž nie je dôvodom pre Neho, aby zapochyboval o Otcovej láske k sebe. Pre Syna Otec zostáva milujúcim Otcom i v najťažšej hodine života.

My nič tak nepotrebujeme pre svoj život ako byť bytostne zakorenení v Božej láske. Mať istotu jeho lásky, o ktorú nás nemôžu pripraviť žiadne okolnosti života. Lebo len hlboká dôvera v to, že sme Bohom milovaní nás podrží, keď príde naša „hodina“, hodina nášho utrpenia a súženia. Táto hodina bude chcieť nahlodať našu istotu v Božiu lásku a spochybniť ju. Ale keď Ježišova hodina strašného utrpenia nespochybnila jeho istotu v Otcovu lásku, prosme o to, aby nespochybnila ani našu istotu.

Pane, my tak ľahko a rýchlo zapochybujeme o tvojej láske k nám! Odpusť nám!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal