Biblia a teológia

22. júl

Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. ...Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, Él Rói. Povedala totiž: Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí?

Genezis 16:7-11, 13

Kto je Hagar? Je to pohanka, Egypťanka, asi jedna z otrokýň, ktoré v minulosti dal faraón Abrámovi. Roky žije v domácnosti Abráma a Sáraj, v domácnosti ľudí, ktorí veria v Boha. Vidí svojho pána stavať oltáre a vzývať Boha. Vidí svoju paniu, ktorá sa pripája k svojmu mužovi. Vidí ich ako veriacich ľudí, ktorí slúžia Bohu. Ale títo zbožní ľudia sa k nej zachovali veľmi bezbožne, kruto, nemilosrdne. Ak by si mala utvoriť obraz o Bohu na základe Božích uctievačov, aký obraz Boha by to bol? Keby ľudia mali hodnotiť Boha podľa nás, ktorí v Neho veríme, aké hodnotenie by Boh dostal?

Ale Hagar na svoje veľké prekvapenie spoznáva, že Boh Abráma a Sáraj je iný, než si myslela. Spoznáva, že tí, ktorí Ho uctievajú, neraz svojím životom vykresľujú úplne skreslený obraz Boha. Aký je teda Boh, ktorého Hagar spoznáva? Je to hľadajúci Boh. Prežije to na púšti, kam utiekla od svojej panej. Ale práve tu ju Boh nachádza. Nachádza ju tehotnú v stave núdze. Lebo Boh vie, kedy má prísť. Keď On príde, je to vždy vtedy, keď to najviac potrebujeme. On je i Bohom, ktorý počuje. Hospodin ťa počul v tvojom pokorení, hovorí anjel. Počul jej vzdychanie. To jej až do smrti bude pripomínať meno jej syna Izmaela. (Izmael – Boh počul.)

On je i Bohom, ktorý ma vidí. Mňa osobne, konkrétne ako jednotlivca. Neprehliadne ma v dave ľudí, ani sa Mu nemôžem stratiť z očí v mojej samote na púšti. Je to Boh, ktorý dáva silu k životu svojimi sľubmi. Boh svojím sľubom ohľadne jej potomstva dal zmysel i jej utrpeniu. Nezmyselnosť utrpenia totiž nie je v samotnom utrpení, ale v jeho nezmyselnosti. Ak utrpenie má zmysel, stáva sa znesiteľným. Preto je Hagar schopná vrátiť sa a opäť zaujať miesto otrokyne. Okolnosti sa nezmenili, ale zmenila sa ona. A o to práve ide.

Pane, ďakujeme, že stretnutia s Tebou nás premieňajú a opäť stavajú na nohy.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal