Nezaradené

22. jún

Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš: Stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

Ján 8:33-36

Hoci Židia v dejinách neraz prišli o politickú slobodu, ako národ sa nikdy nesklonili pred božstvami svetových veľmocí. Ani v Ježišovej dobe nie, keď boli pod nadvládou Ríma. Preto sa ohradia voči Ježišovým slovám o vyslobodení, keď hovoria: …nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš: Stanete sa slobodnými? Ježiš však nehovorí o politickej či náboženskej slobode, ale o duchovnej slobode. Lebo oveľa horšia než akákoľvek iná nesloboda je duchovná nesloboda: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Toto je Ježišova diagnóza stavu človeka. Kto hreší, nie je slobodný. Práve naopak, je neslobodný, spútaný, zotročený.

Ako však súvisí hriech so slobodou či neslobodou? Človek si myslí, že hriech je dôkazom jeho slobody: Som slobodný človek, lebo si robím, čo chcem. Ale Ježiš hovorí, že hriech je dôkazom našej neslobody. Lebo slobodní sme len vtedy, keď sme slobodní nehrešiť. Pravá sloboda totiž nie je slobodou ku hriechu, ale od hriechu. Ako však niekto zistí, či je slobodný od hriechu, alebo nie? Nech sa pokúsi poraziť hriech sám v sebe. Nech skúsi žiť aspoň jeden deň bez hriechu. Tak, aby ani jeho myseľ, slová či skutky neboli znečistené nijakým hriechom. Napríklad, aby ani tieň sebectva nedopadol na nič z toho, o čom rozmýšľa a čo koná. Čo zistí? Že to nedokáže. Prečo nie? Lebo nemá silu žiť bez hriechu. Prečo nie? Lebo je otrokom hriechu, neslobodný robiť to, čo je správne. Neslobodný nerobiť to, čo je nesprávne.

Vtedy zistíme, že sme neslobodní od hriechu, keď sa pokúsime žiť bez hriechu. Vtedy spoznáme, akí sme zlí, keď sa úprimne snažíme byť dobrí. Nehrešíme preto, že sme slobodní robiť si, čo chceme. My hrešíme preto, lebo sme neslobodní robiť to, čo je správne. Nie sme slobodní nehrešiť. Keď nás toto poznanie privedie k Ježišovým nohám, vtedy sa jeho slová stanú pre nás evanjeliom: Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

Pane, prosíme, vysloboď i nás z nášho otroctva hriechu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

Rastislav Betina tiež napísal