Nezaradené

22. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Lukáš 6: 29 – 31

Pomsta je sladká! V duchu tohto hesla žije ľudstvo už celé tisícročia. Celé národy aj jednotlivci. Na krivdu sa odpovedá ešte väčšou krivdou, na nespravodlivosť ešte väčšou nespravodlivosťou. Zlo plodí zlo, úder privolá protiúder, násilie plodí násilie. A tak sa udržuje ten bludný kruh zla, z ktorého nikto nemá silu vystúpiť. Ale tu prichádza Ježiš, aby preťal tento diabolský kruh pomsty a odplaty. Prichádza s revolučnou zvesťou, ktorá od jeho nasledovníkov žiada niečo neslýchané. Majú radšej krivdu znášať ako krivdu páchať. Radšej údery prijímať ako ich rozdávať. Majú sa vzdať pomsty a odplaty.

Prečo má kresťan zákaz odplácať sa zlým za zlé? Lebo inak sa aj on sám nakazí zlom. Zlo premôže jeho a nie on zlo. Kto sa dá strhnúť k odplácaniu, ten zlo neodstráni, len zdvojnásobí. Zlo nezastaví, len ho rozšíri. Zrieknuť sa pomsty znamená byť ochotný zniesť krivdu, nespravodlivosť. Vzdať sa svojich práv aj za cenu ujmy na cti, na majetku alebo aj na plate. Radšej sa odplatiť dobrým za zlé. To chce Ježiš povedať praktickými príkladmi.

Tie však neplatia pre bežný život. Ak sa nás v bežnom živote niekto pokúsi okradnúť o plášť, predsa mu nedáme ešte aj šaty. Ak niekomu niečo požičiame, máme právo to od neho pýtať späť. Tie príklady platia v situácii, keď sú kresťania vystavení nepriateľstvu a nespravodlivému zaobchádzaniu okolitého sveta kvôli svojej viere. Keď sú všelijako diskriminovaní. Vtedy máme zniesť krivdu bez túžby po odplate. Zniesť urážku bez pocitu urazenosti. Zniesť materiálnu ujmu bez pocitu horkosti. Lebo láska oslobodzuje človeka od negatívnych pocitov.

Existuje však nejaké všeobecné pravidlo, ktorým by sa láska mala riadiť? V ústach ľudí to pravidlo znie takto: Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im. V Ježišových ústach však to pravidlo znie pozitívne: Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!  Lebo láska nie je v prvom rade o tom, čo nerobím, ale čo robím. Ako chcem, aby sa ku mne ľudia správali? Láskavo, štedro, priateľsky, ochotne, obetavo. Takto sa mám aj ja správať k nim.

Pane, pomôž nám nielen nastaviť druhé líce, ale aj milovať toho, kto nás po ňom udrie!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal