Nezaradené

23. jún

Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš: Stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

Ján 8:33-36

Prečo vlastne hrešíme? Nie preto, že sme slobodní, ale preto, že sme neslobodní. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok robí to, čo musí, nie to, čo chce. Musí poslúchať svojho pána. A kto je jeho pánom? Hriech. Hriech je ako jazdec, ktorý si osedlá človeka a ženie ho tam, kam chce. A smerom, ktorým chce. Nejestvuje horší otrokár než je hriech. Ten so svojimi otrokmi nepozná zľutovanie. Zotročuje ich vždy viac a viac. Lebo čím viac človek hreší, tým viac je zotročený. Čím viac robí to, čo nemá, tým menej robí to, čo má.

Ježiš tu stavia do kontrastu postavenie otroka a postavenie syna. Pre otroka niet stáleho miesta v rodine, lebo nie je členom rodiny. Syn však áno, preto má v rodine stále, trvalé miesto. A keďže ide o Božiu rodinu, v tejto rodine zostáva navždy.

Ako sa však z otroka môže stať syn? Sme potomkovia Abraháma, hovoria Židia. Vari tým, keď sa človek narodí ako príslušník židovského národa? Alebo tým, keď sa stane príslušníkom cirkvi? Nikodémovi Ježiš povie: Musíte sa znova narodiť (Jn 3:7). A to platí i pre potomkov Abraháma. Lebo aj o nich platí, že sú otrokmi hriechu, ktorí potrebujú vyslobodenie. A práve to je to, čo Ježiš ponúka i sľubuje zároveň: Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

O akej slobode teda Ježiš hovorí? Povaha slobody, ktorú On darúva, súvisí s povahou otroctva, v ktorom sa nachádzame. Naším otroctvom je duchovná zviazanosť hriechom. Potrebujeme byť vyslobodení z jeho pút. Túto moc hriechu môže v našom živote zlomiť len iná, väčšia, Božia moc. A práve to je to, čo Ježiš ponúka. To neznamená, že už nikdy nebudeme hrešiť. To znamená, že už nikdy nemusíme hrešiť, lebo naším pánom už viac nie je hriech. A keď predsa zhrešíme, vďaka Ježišovej obeti na kríži je pre nás pripravené odpustenie.

Pane, Ty jediný si Darcom pravej slobody. Prosíme, daruj ju i nám!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

Rastislav Betina tiež napísal