Nezaradené

31. október

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Raz mal Jozef sen, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž: Počúvajte, čo sa mi prisnilo. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostavali dookola a klaňali sa môjmu snopu. Nato mu bratia povedali: Vari chceš nad nami kraľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal: Mal som ešte iný sen Klaňalo sa mi Slnko, Mesiac a jedenásť hviezd. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal: Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem? Bratia sa nad tým rozhorčili, no ich otec si to zapamätal.

Genezis 37: 5 – 11

Jozefove sny nemajú pôvod v ňom, ale v Bohu. Odkiaľ to vieme? Lebo sa do bodky naplnia. Jeho sny sú vlastne prorockým videním budúcnosti. Boh nimi  komunikuje Jozefovi určité posolstvo. To, že si ho vyvolil pre veľké poslanie. V budúcnosti sa Jozef v čase veľkého hladu stane záchrancom celej Jákobovej rodiny. A to vďaka svojmu povýšeniu v Egypte. Vtedy sa naplní, že sa mu budú klaňať nielen jeho bratia, ale aj rodičia. Jozef je teda Bohom vyvolený záchranca.

Do akej situácie prichádzajú tieto sny? Do napätej a výbušnej atmosféry. Bratia tak nenávidia Jozefa, že s ním nedokážu ani pokojne hovoriť. A on do tejto atmosféry zverejní svoje sny, čím len prilieva olej na oheň. Prečo ich Jozef zverejní? Veď ony sú určené len pre neho. Zverejní ich preto, lebo sa chce pochváliť. Svojim bratom chce dať najavo svoj pocit nadradenosti. A tak v tej istej chvíli, v ktorej sa spolu s Jozefom dozvieme o jeho vyvolení Bohom, sme svedkami aj zlyhania Božieho vyvoleného nástroja, jeho povýšenectva.

Takto teda vyzerá situácia v Jákobovej rodine. Zlyhávajú všetci aktéri deja. Otec svojou rozdelenou láskou, Jozef svojím donášaním a povýšenectvom a bratia svojou nenávisťou. Z ľudského hľadiska z tohto nič dobré nemôže byť. Toto nemôže dobre skončiť. Ale keď prídeme na koniec, všetko bude inak. Aj táto ľudsky beznádejne videná rodina bude vyzerať úplne inak. Nebudeme ich spoznávať. Ako je to možné? Len vďaka tomu, že je tu ešte Boh. A kde je Boh, tam je nádej i pre Jákobovcov. Dokonca aj pre nás. Lebo kde je Boh pri diele, tam aj ten najmenej sľubný ľudský materiál nie je bez šance. Ba práve po takom materiáli Boh s obľubou siaha, aby sme na konci stáli v úžase, čo On dokáže aj s ľuďmi, ako boli Jákobovci. Aj s ľuďmi, ako sme my, ty aj ja.

Pane, ďakujeme, že kde si Ty, tam je nádej pre každého.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal