Nezaradené

23. máj

Amen, amen, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.

Ján 6:47-51

Kto stojí v strede Ježišovho učenia? Je to On sám. Všetko je to o Ňom, o tom, kto je On, odkiaľ prišiel, prečo prišiel, čo môže človek nájsť v Ňom. Ježiš pritom svoje prehlásenia o sebe uvádza zdôraznením ich pravdivosti, keď hovorí: Amen, amen, hovorím vám. Prečo je také dôležité, aby sme Ježišovi verili, čo nám teraz povie? Preto, lebo ide o veľa. Ide o život, dokonca o večný život. Ide o to, kto tento život má a kto ho nemá. Kto ho teda má? Kto verí vo mňa, má večný život. Ježiš nás nevedie k viere v Boha, ale k viere v seba. Nehovorí, že kto verí v Boha, má večný život. Má ho len ten, kto verí v Neho.

Prečo? Veriť v Ježiša znamená veriť v Toho, kto o sebe prehlásil: Ja som chlieb života. A ešte raz: Ja som ten živý chlieb. Ježiš je životodarný chlieb. Preto na rozdiel od manny, ktorú Izraeliti jedli na púšti a pomreli, o tomto chlebe platí, že nikto, kto bude z neho jesť, nezomrie. Naopak, ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. Toto sú úžasné zasľúbenia! Zasľúbenie pre prítomnosť hovorí, že kto verí v Ježiša, má večný život. Má ho už tu a teraz. Ježiš mu už v časnosti daroval večný život. Zasľúbenie pre budúcnosť hovorí, že nikto nezomrie, kto bude z neho jesť. Život z Boha, ktorý má veriaci, prežije i jeho fyzickú smrť. A zasľúbenie pre večnosť hovorí, že ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky.

Aby sa však tento chlieb stal i pre nás životodarným chlebom, musíme z neho jesť. Veď telesný hlad nezaženieme tým, keď sa budeme len pozerať na chlieb. Ani duchovný hlad nezaženieme tým, keď sa budeme len pozerať na Ježiša. On sa len vtedy stane pre nás chlebom života, keď budeme jesť tento chlieb. To znamená, keď budeme veriť v Neho ako Toho, ktorý dal svoje telo za život sveta. Aby sme my mohli mať večný život, On musel obetovať svoj život.

Pane, ďakujeme, že si zostúpil z neba, aby si nás priviedol do večnosti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.