Biblia a teológia

23. október

Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať.

Ján 17:4

Z tejto modlitby sa môžeme veľa dozvedieť nielen o Synovi, ktorý sa modlí, ale aj o Otcovi, ku ktorému sa modlí. Ježiš nám tu otvára nielen pohľad do svojho srdca, ale i do Otcovho. Čo vidíme v Otcovom srdci? Lásku, ktorá chce zachrániť človeka. Preto dal Otec Synovi vykonať dielo na zemi. Aké dielo? Dielo spásy. To znamená, že Otec je autorom a zdrojom nášho spasenia. Celý plán našej spásy má svoj pôvod v Ňom. V Otcovi, nie v Synovi. Prečo je to dôležité vedieť?

Niekedy sa môžeme stretnúť s predstavou tvrdého, prísneho Boha, ktorý ako nemilosrdný Sudca hrozí človeku svojím odsúdením. Do toho vstúpi Boží Syn, ktorý sa zastane človeka pred Otcom a uprosí Ho, aby človeka neodsúdil. Ponúkne sa Otcovi, aby na Ňom potrestal vinu človeka. Boh sa nakoniec dá uprosiť, prijme Synovu ponuku a  nad človekom sa zmiluje.

Nič nie je vzdialenejšie od pravdy ako takýto obraz Syna, ktorý stojí medzi rozhnevaným Bohom a hriešnym človekom a  snaží sa mierniť Otcov hnev na človeka. Nie, Syn nemusí prehovárať a uprosovať Otca, ako keby On bol neochotný sa zmilovať. On sa už zmiloval, preto je nazvaný Otcom, teda pôvodcom milosrdenstva (2Kor 1:3).

Keď Biblia hovorí, že Syn sa prihovára za nás, to neznamená, že Syn prehovára Otca, aby urobil niečo proti svojej vôli. Neznamená to ani, že Syn odhovára Otca, aby niečo neurobil. Znamená to, že Syn sa len prihovára, aby Otec urobil presne to, čo chce urobiť a presne tak, ako si zaumienil urobiť. Čo si Boh zaumienil urobiť? Spasiť človeka. Preto poveril Syna tým jedinečným dielom, dielom spásy. Lebo len nevinný Boží Syn môže vykonať pre nás to, čo nikto iný pre nás vykonať nemôže. A On to aj vykonal.  Vo svojej modlitbe hovorí Otcovi: Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Otcova sláva naplno zažiarila v diele záchrany človeka. Je to sláva Otca, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život (Jn 3:16).

Pane, ďakujeme, že si z poslušnosti Otcovi a z lásky k nám dokonal dielo spásy!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal