Biblia a teológia

23. máj

Autor fotky: Any Lane na Pexels

Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nezáviď páchateľom bezprávia! Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako bylina… Nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný… Veď ničomníci budú vyťatí.

Žalm 37:1-2, 7b, 9a

Aká je Biblia mimoriadne aktuálna! O tom svedčí i tento žalm. Keď sa zbožný Izraelita v Dávidovej dobe pozrel okolo seba, čo videl? To isté, čo vidí veriaci človek, keď sa dnes pozrie okolo seba. Vidí bezbožných, ktorí sa nečestným spôsobom obohacujú na úkor ostatných. Daňové podvody, vytunelované podniky, zneužité európske fondy. I takto vznikla u nás skupina zbohatlíkov, ktorá si svoje bohatstvo užíva v zahraničných vilách a na luxusných jachtách. Právom to v mnohých ľuďoch vyvoláva rozhorčenie a hnev. Aký postoj má však zaujať veriaci človek? Žalmista nás vedie k tomu, aby sme pohľad okolo seba vyvážili pohľadom pred seba, dopredu, do budúcnosti.

Z pohľadu Biblie totiž nie je rozhodujúce, čo platí o prítomnosti, ale čo platí o budúcnosti. Nie je rozhodujúci prítomný údel človeka, ale jeho budúci údel. Dnes sa zdá, že prítomnosť patrí bezcharakterným, nečestným, skorumpovaným ľuďom. Ale komu patrí budúcnosť? Budúcnosť má človek pokoja, teda Boží človek (v.37). A čo bezbožníci, ľudia žijúci bez Boha?  Budúcnosťou bezbožných je záhuba (v.38). Ako refrén sa v tomto žalme opakujú na adresu bezbožných slová: …budú vyťatí (v.9, 22, 26, 38). Pre tých, ktorí nemajú pre Boha miesto vo svojom živote tu a teraz, Boh nebude mať miesto tam a potom, vo svojom kráľovstve.

Prečo nás Biblia vedie k tomuto pohľadu do budúcnosti? Aby sme sa učili pozerať na život tak, ako sa naň pozerá Boh. On sa na veci pozerá od konca: Koniec bezbožníkov bude ich vyťatie (v.38a). Pozerať sa na veci od konca znamená pozerať sa na veci tak, ako ich vidí Boh. Keď sa pýtame, prečo Boh dopustí toľko nespravodlivosti a bezprávia, prečo sa skorumpovaným ľuďom darí, tak vedzme, že čas hrá pre Boha. Boh si na každého počká, nikto Mu nemôže uniknúť. Preto si Boh môže dovoliť čakať. Čas hrá i pre Boží ľud. Kresťan nie je krátkozraký človek, ktorý vidí len prítomnosť. On je ďalekozraký človek, ktorý vidí do diaľky, až na samotný koniec. Preto môže žiť ako človek nádeje.

Pane, nauč nás žiť v prítomnosti vo svetle budúcnosti!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal