Nezaradené

23. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Potom faraón vyrozprával svoj sen… Jozef povedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť… Prichádza sedem rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde sedem rokov hladu… Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta… Nato faraón povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží Duch? Potom faraón povedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty… Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta..

Genezis 41: 16 – 46

Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Ale dá ju skrze Jozefa.  Pre faraóna sa tak Božím vykladačom stal Jozef. Ale kto je Božím vykladačom dnes? Kto nám dnes dá uspokojivú odpoveď na otázky, ktoré nám kladie život i svet okolo nás? Jedine Kristus, Boží Syn. On nám vyloží zmysel našej existencie a povie, ako žiť. On povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života (Jn 8:12). Kto má svetlo života, ktoré dáva Kristus, môže sa potom stať vykladačom Božieho hlasu v živote druhých ľudí. Lebo s každým Boh vedie svoj rozhovor, ku každému sa prihovára rôznym spôsobom. Ale vždy s tým cieľom, aby v človeku vyvolal otázky. A pýtajúcim sa ľuďom potom pošle do cesty Jozefov, cez ktorých Boh odpovie na ich otázky.

Jozef sa stane pokorným vykladačom Božieho posolstva, ktoré Boh poslal faraónovi cez sny. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Faraónovi, nie Jozefovi. Jozef to len vykladá. Boh po siedmych úrodných rokoch pošle sedem neúrodných. Ale faraón sa dozvie aj to, čo má učiniť. Má nájsť človeka, ktorý prevedie hospodársku reformu a pripraví Egypt na obdobie hladu. Boh síce dopustí hlad, ale zároveň pošle varovanie pred hladom. Boh zjaví budúcnosť, aby sa človek mohol na ňu pripraviť. Aby nemusel trpieť hladom.

Nato faraón povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží Duch? Ten muž stojí pred faraónom. V ňom faraón spozná muža obdarovaného Božím Duchom. Svet potrebuje ľudí, ktorí majú Božieho Ducha. A v tejto chvíli začne Jozefova závratná kariéra. Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta… Z cudzinca, otroka, väzňa sa zo dňa na deň stane kancelár najmocnejšej ríše tej doby, druhý muž po faraónovi. Prečo teraz? Lebo nehrozí, že sa mu z úspechu zatočí hlava. Nie ja, len Boh… To je Jozefovo krédo.

Pane, ďakujeme, že Ty máš a aj dáš odpovede na najdôležitejšie otázky života.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal