Nezaradené

5. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však povedal: Neplačte! Neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň! Vtom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo.

Lukáš 8: 49 – 56

V dome predstaveného synagógy Jaira sa stane neslýchaná udalosť. Dovtedy neotrasiteľná vláda smrti nájde v Ježišovi svojho premožiteľa. Moc smrti bola síce definitívne zlomená až vzkriesením Ježiša Krista. Ale aj táto udalosť je znamením a predzvesťou konečného Božieho víťazstva nad smrťou, keď sa naplnia slová: … a smrť už viac nebude… (Zj 21:4).

Jairus spozná, že Ježiš nikdy nepožehná niekoho na úkor druhého. Keď pomohol žene, nebolo to na úkor jeho dcéry. Spozná, že Ježišova moc stačí na každú situáciu, aj keby sa tá akokoľvek zhoršila. Na začiatku prišiel k Ježišovi s vierou, že môže uzdraviť jeho dieťa. Ale keď prišla správa o smrti dieťaťa, Ježiš ho volá k väčšej viere: Neboj sa! Len ver a bude zachránená (Lk 8:50). Ako keby mu tým povedal: Dôveroval si mi, keď šlo o súrnu záležitosť. Teraz mi dôveruj, keď ide o beznádejnú záležitosť. Veril si, že stačím na chorobu tvojho dieťaťa. Veríš mi, že stačím aj na smrť tvojho dieťaťa? A tak sa aj stalo. Z očakávaného uzdravenia sa stalo nečakané a oveľa slávnejšie privedenie späť k životu zo spánku smrti. Lebo Ježiš je vždy väčší, než sú akékoľvek naše predstavy o Ňom.

Udalosť však končí prekvapujúco: On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Ale prečo? Veď akú „reklamu“ by tým Ježišovi urobili, keby o tom hovorili?! Tak rozmýšľal aj boháč v podobenstve: Ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Ale dostane odpoveď: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych (Lk 16:30-31). Kto neprijme slovo, toho nepresvedčí ani zázrak. Plačúci v dome vysmiali Ježiša, keď im povedal, že dieťa neumrelo, ale spí. Preto teraz nedostanú svedectvo o jeho vzkriesení. Keď na druhý deň susedia stretli Jairovu dcéru, asi si povedali: Ten Ježiš mal nakoniec predsa pravdu. Ona nebola mŕtva, len spala. Nevera si vždy nájde nejaké vysvetlenie, len aby nemusela kapitulovať pred Ježišom. Ale rodičia dievčaťa vedeli svoje. A aj my spolu s nimi.

Pane, posilni aj našu vieru, keď čelíme beznádejným situáciám!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal