Biblia a teológia

23. september

Boaz si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin jej dal počať a ona porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi: Nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než sedem synov. Noémi vzala dieťa, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a povedali: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Obéd. On je otec Dávidovho otca Izaja.

Rút 4:13-17

Tak ako každá dráma, i dráma života Noémi má svoje zauzlenie deja na začiatku a svoje rozuzlenie deja na konci. Pozoruhodné je, že jedno i druhé je pripísané Bohu. Na začiatku Noémi hovorí ženám Betlehema: Všemohúci dopustil na mňa nešťastie (1:21). Na konci ženy Betlehema hovoria Noémi: Požehnaný Hospodin, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala výkupníka (4:14) .Boh síce dopúšťa, ale neopúšťa. O tom sa mohla Noémi presvedčiť na vlastnej koži. Preto jej cesta viedla od prázdnoty k plnosti – od prázdnoty, ktorú Boh dopustil k plnosti, ktorú Boh daroval.

Ženy, ktoré na začiatku vítali Noémi pri jej návrate z cudziny, počúvali jej nárek. Keď na konci prichádzajú, aby jej oznámili narodenie syna, ktorého Rút porodila Boázovi, Noémi počúva ich plesanie. Ak na začiatku boli ženy svedkyňami jej prázdnoty, teraz na konci sú svedkyňami jej plnosti. Boh jej prázdnotu naplnil svojím požehnaním. Preto ženy hovoria: Nech je zvelebený Hospodin ! Príbeh Noémi tak končí oslavou Boha, ktorý trpký údel jednej izraelskej vdovy zmenil na požehnanie.

To je to, čo nás chce príbeh o Noémi naučiť, že Božie cesty sa musia čítať od konca. Boh pozná koniec od začiatku. My ho spoznáme až keď prídeme na koniec. A keď budeme stáť na konci Božích ciest s naším životom, vtedy pochopíme veci, ktorým sme v tomto živote nerozumeli. Dovtedy si však môžeme vo viere privlastniť, že keď raz na tom konci budeme stáť, i z našich úst zaznie oslava Boha: Bože, všetko si múdro učinil. Nech je zvelebené tvoje meno!

Pane, pomôž nám žiť vo viere v tvoju múdrosť a lásku, ktorou riadiš cestu nášho života!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal