Biblia a teológia

25. január

…a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Matúš 6:12

Čo je ťažšie: odprosiť či odpustiť? Skúsme si seba predstaviť v roli vinníka, človeka, ktorý sa niečím previnil voči svojmu blížnemu. Teraz by sme mali ísť za ním a povedať: Prepáč, odpusť, nehnevaj sa. Dokázali by sme to? Robíme to?

Skúsme si seba predstaviť i v roli ublíženého. Niekto nás zraní, ohovorí, zachová sa voči nám nečestne, podlo. A my mu máme odpustiť. Dokázali by sme to? Robíme to?

Pre nás je ťažké odprosiť i odpustiť a to kvôli našej pýche. Je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa a odprosiť. A je to znovu naša zranená pýcha, ktorá nám bráni odpustiť. Ale nech je to už s nami akokoľvek, v tejto prosbe sa od nás žiada jedno i druhé, odprosiť i odpustiť. Odprosiť Boha a odpustiť blížnemu.

Tu však začína náš problém. O čo by to bolo jednoduchšie, keby za slovami: …a odpusť nám naše viny bola bodka a nie čiarka. Ale nie je tam bodka, ale čiarka. Lebo Ježiš nekončí túto prosbu slovami o našej vine, ale pokračuje slovom o našich vinníkoch. Nehovorí len o Božom odpustení, ale i o našom odpustení. Ako keby to boli spojené nádoby.

Slová ako i my odpúšťame v nás môžu vyvolať obavu. Veď kto by chcel, aby mu Boh tak odpustil, ako on odpúšťa druhým? Kto by chcel, aby Boh s ním tak naložil, ako on nakladá s druhými? Lebo ak nás Boh vezme za slovo a odpustí nám presne tak, ako my odpúšťame druhým, potom beda nám!

A práve o to ide, aby táto prosba v nás vyvolala bázeň. Ak normou pre Božie odpustenie by malo byť naše odpustenie (ako my, tak i Boh),  potom normou pre naše odpustenie musí byť Božie odpustenie (ako Boh, tak i my). Ak má platiť: … odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, potom musí platiť i opačne: My odpúšťame svojim vinníkom, ako i Ty odpúšťaš nám, svojim vinníkom.

Pane, nauč nás odpúšťať druhým tak ako Ty odpúšťaš nám!

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal