Téma - Odpúšťanie

1. august

Abrahámove opakované prosby o záchranu Sodomy sú vzrušujúcim bádaním s cieľom zistiť, pokiaľ až siaha Božia ochota odpustiť.

22. marec

22. marec

V pútnikovom svedectve máme odpoveď na tri dôležité otázky: Ako Boh odpúšťa?, Čo Boh odpúšťa?, a Prečo Boh odpúšťa?