Nezaradené

26. január

Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej: Neplač! Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Lukáš 7:14-17

Posledná veta je kľúčom k významu tohto príbehu. Svedkovia tejto udalosti pochopili, že tu nejde len o privedenie jedného mládenca späť k životu. Ale že tu ide o oveľa viac. O niečo, čo ďaleko presahuje život jednej vdovy a jej syna. Oživenie mládenca je dôkaz, že v Ježišovi Boh navštívil svoj ľud. Udrela dlho očakávaná a prorokmi predpovedaná hodina o Božom príchode na zem. Preto to, čo sa odohralo pred bránou mesta Naim, má význam nielen pre jednu vdovu a jej syna, ale pre všetky vdovy a pre všetkých synov všetkých čias. Ba ešte viac. Má význam pre všetkých ľudí všetkých čias. Lebo Ježiš, ktorý tu zasadil mocný úder ríši smrti, o niečo neskôr svojou smrťou a vzkriesením definitívne zosadí smrť z jej trónu. A tak udalosť pri meste Naim je vlastne predzvesťou Veľkej noci. Dokonca ukazuje ešte ďalej. Ukazuje dopredu na deň, keď príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, budú počuť Ježišov hlas a vyjdú von. Jedni na vzkriesenie života, druhí na vzkriesenie súdu.

Zástup pri meste Naim dostáva malú ukážku Božieho kráľovstva, kde smrť už nebude. Áno, je to len malá ukážka, len náznak budúceho vzkriesenia. A je pravda, že jedna lastovička ešte leto nerobí. Ale i jedna lastovička zvestuje, že leto existuje a že leto raz príde. Udalosť pri meste Naim je tou lastovičkou, ktorá zvestuje príchod leta. Leto určite príde. Určite príde deň, keď nám už smrť nikdy nevezme našich drahých. A vo svetle tohto dňa, vo svetle prichádzajúceho leta má Ježišovo neplač veľkú moc. Má moc potešiť, dať silu i vliať nádej. Ježišovo: Neplač!, je totiž zasľúbením i pre nás, že raz príde deň, keď smrti už viac nebude a On zotrie každú slzu z našich očí.

Pane, ďakujeme, že v novom nebi a v novej zemi už cintoríny nebudú!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal