Nezaradené

27. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje na zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Genezis 1:29-31

V celej správe o stvorení vidíme Boha, ktorý hovorí. Opakovane zaznievajú slová: Boh povedal… Ale len človeka, muža a ženu, Boh osobne osloví: Dal som vám… Takto Boh neosloví zvieratá, len človeka, ktorý je stvorený ako bytosť, schopná komunikovať s Bohom. Počuť Ho a poslúchať Ho. Ako bytosť, ktorá je zodpovedná za svoje činy.

Človek sa tu dozvie, čo bude jeho pokrmom. Veď Boh, ktorý stvoril, je Bohom, ktorý sa aj stará. Keď nás stvoril so žalúdkom, stará sa, aby sme aj mali čo jesť. Pokrmom človeka bude všetko, v čom je semeno. Všetko, čo sa bude dať sadiť a siať, aby to rok čo rok prinášalo úrodu.

Zvieratá budú bylinožravce, ktoré sa budú pásť, ale človek bude obrábať pôdu a siať semeno, zrno a vysádzať stromy. Tu máme počiatky pôdohospodárstva. Pôda, zem, sa stane živiteľkou človeka. Odteraz bude s ňou človek neoddeliteľne spätý. Bude vládnuť nad zemou, a predsa bude od nej závislý a tým aj od Boha, ktorý posiela slnko a dážď.  Zvieratá sa stanú pre človeka pokrmom až neskôr.

Tak sa aj stalo. Čo sa stalo? Stala sa Božia vôľa, na nebi aj na zemi. Ako to vyzerá, keď sa stane Božia vôľa? Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Boh je veľmi spokojný so svojím dielom. Ono prezrádza niečo o svojom Autorovi. Aké je dielo, taký je aj jeho Autor. Len veľmi dobrý Boh môže stvoriť veľmi dobrý svet. Preto všade, kde sa deje jeho vôľa, platí, že to bolo veľmi dobré. Ale odkedy človek povýšil svoju vôľu nad Božiu, už to neplatí. Čo bolo veľmi dobré, sa vinou človeka pokazilo. Ale raz to bude opäť platiť. Dovtedy sa však máme modliť: Nech sa stane tvoja vôľa ako na nebi tak i na zemi (Mat 6:10 Roh). A ona sa raz aj stane.

Pane, ďakujeme, že čo platilo o prvom stvorení neba a zeme, raz bude v oveľa väčšej miere platiť o stvorení nového neba a novej zeme.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal