Biblia a teológia

29. júl

Spýtali sa ho: Kde je tvoja manželka Sára? Odpovedal: Tu, v stane. Hospodin povedal: O rok o tomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. Abrahám a Sára boli starí, mali vysoký vek, a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si: Teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je starec. Hospodin povedal Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si: Či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Je azda Hospodinovi niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára však zapierala a povedala: Nesmiala som sa. Bála sa totiž. Hospodin jej povedal: Určite si sa smiala.

Genezis 18:9-15

Prečo Boh prichádza so svojím oznámením o narodení syna teraz, keď ľudsky videné už niet nádeje? Práve preto, aby Abraháma i Sáru a nás spolu s nimi učil, čo znamená veriť. Nie je ťažké veriť tam, kde z ľudského pohľadu nádej stále žije. Ťažko sa verí vtedy, keď žiadnu nádej nevidíme. Ale skutočná viera v Boha a v Božie možnosti sa rodí tam, kde umiera naša viera v seba a v ľudské možnosti. Preto Boh prichádza až vtedy, keď z pohľadu človeka je už neskoro. Ako  v prípade Sáry. Pohľad na jej biologické hodiny ukazuje, že pre ňu je už naozaj neskoro. Z pohľadu na seba sa však nerodí viera, ale len smiech nevery. Lebo ľudské nemožnosti nám zatienia pohľad na Božie možnosti.

Ako znie odpoveď na otázku: Je azda Hospodinovi niečo nemožné? Na túto otázku dostáva odpoveď iná žena, dievča z Nazaretu, Mária. Keď jej anjel oznámi narodenie Ježiša, pýta sa: Ako sa to stane, keď som ešte panna? A anjel jej hovorí: U Boha nič nie je nemožné. Boh nepozná slovo nemožné.

Možno si na tom ako Sára. Myslíš si, že vo všeličom v tvojom živote je už pre teba neskoro. Možno i teba Boh prichytil pri smiechu nevery. Potom Božia návšteva u Abraháma a Sáry patrí i tebe. Prichádza za tebou, aby do tvojej situácie hodil záchranné lano, ktorého sa môžeš chytiť. Tým lanom je jeho uistenie: Pamätaj, vedz, že pre mňa nič nie je nemožné. Boh nedáva sľuby, ktoré by nemohol splniť. Preto i tvoja skleslá, unavená, pochybujúca viera sa môže nanovo chytiť jeho sľubov. Lebo je tu On, pre ktorého naozaj nie je nič nemožné!

Pane, pomôž nám viac sa pozerať na Teba ako na seba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal