Biblia a teológia

29. september

Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš.

Žalm 51:1-6

Na čom založí Dávid svoju prosbu o odpustenie? Na svojom poznaní Boha. Vie, že Boh nie je len spravodlivý, ale i milostivý. Jeho spravodlivosť znamená, že človek dostane to, čo si zaslúži. Čo si Dávid zaslúži? Odsúdenie: Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Ale Dávid sa neodvoláva na Božiu spravodlivosť, ale na Božiu milosť. Lebo milosť znamená dostať to, čo si človek nezaslúži. Kto sa dovoláva Božej milosti vie, že pred Bohom nemá na nič právo. Že si nemôže na nič robiť nárok, ani na milosť nie. Lebo milosť nie je nárokovateľná. Môžeme si nárokovať na spravodlivosť, ale nie na milosť.

Lenže my nežiadame Boha, aby s nami naložil spravodlivo. Lebo vtedy beda nám! My Ho prosíme, aby s nami naložil milostivo. Lebo len vtedy je pre nás nádej na záchranu. Dávid prosí: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Čo vieme o tejto milosti? Má nejaké limity, hranice, po ktoré ešte môže zájsť, ale za ktoré už nezájde? Aj na túto otázku Dávid pozná odpoveď: Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. (Ž 103,11) Veľkosť Božej milosti je nezmerateľná. Jej miera nie je ničím ohraničená, ani veľkosťou našich previnení. Nie je to milosť len pre niektoré hriechy, ale pre všetky hriechy, i tie najťažšie: … zotri moje ťažké priestupky!

Áno, veľká je Božia milosť. Ale akú môžeme mať istotu, že sa Boh i skutočne zmiluje? Že s nami naloží milostivo a náš hriech odpustí? Túto istotu nám dáva poznanie Božieho srdca: Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! Milosrdenstvo označuje srdce plné milosti. Naša prosba o milosť sa tak stretne s Božím srdcom, ktoré je plné milosti, súcitu a zľutovania. Vyvolá pohnutie Božieho srdca. A Boh tomuto pohnutiu nevie odolať. Veď ako by sa nezmiloval nad svojimi deťmi?! Ako sa otec zmilúva nad svojimi deťmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja (Ž 103:13).

Pane, ďakujeme, že sa zmilúvaš nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal